Vi må lære av Skjeberg-feilene

Høytidsfeiringen viser hvor lite som skal til for å spre covid-19.

Moss er ikke blant de Østfoldkommunene som er verst stilt når det gjelder koronasmitte. Fra midten av mai til midten av juli var det nesten ingen smittetilfeller i Moss. Men da kom det en oppblomstring. Fra 14. til 31. juli ble det påvist at 26 personer fra Moss hadde fått påvist covid-19. På den tida var det Moss som var i riksmedienes koronasøkelys.

I august og september skyllet en ny smittebølge over andre kommuner i Østfold. Indre Østfold ble hardt rammet. Deretter kom de store utslagene i Fredrikstad og Sarpsborg. Smittebølgen i disse byene har fått store konsekvenser, ved nedstengning av skoler og barnehager. Flere helseinstitusjoner er blitt rammet. De som havnet i karantene må telles i tusentalls.

Da statsminister Erna Solberg nylig varslet om at det kunne komme anbefalinger fra sentrale myndigheter om at folk bør unngå å besøke en del byer i Norge, var nok både Sarpsborg og Fredrikstad i hennes tanker. Disse utbruddene viser klart at vi er langt unna en situasjon uten koronasmitte. Det betyr også at det er viktigere enn noensinne å holde fast på smittevernsreglene. De aller fleste utbruddene kan spores tilbake til uvøren omgang blant folk.

Høytidsfeiringen i Skjeberg har påviselig ført til den kraftige oppblomstringen av smitte i nedre Østfold-regionen. Selv om det kan fortone seg trygt for en arrangør å gjennomføre et arrangement, så viser det seg at covid-19 smitter så raskt at én smittet person i en stor forsamling kan være nok til at et helt samfunn må stenges ned i løpet av kort tid.

Politiet skal etterforske om det er brudd på smittevernsreglene fra arrangementet i Skjeberg. Men det viktigste er å lære av det som skjedde. Feiringen viser hvor lite som skal til for å spre covid-19. Det bør være en solid motivasjonsfaktor for å unngå større forsamlinger og arrangementer.