Vi må forby burka og nikab i mosseskolen

Jeg synes det er synd at det sosialistiske flertallet går islamistenes ærend ved å tillate heldekkende plagg i mosseskolen.

Ole Martin Johansen
Kommunestyrerepresentant for Moss FrP og medlem i utvalget Oppvekst og utdanning

 

Det sosialistiske flertallet i Moss bestående av AP, SP, MDG, Rødt og KrF går i et leserbrev signert Kristin Lind-Larsen 4. mai ut mot FrPs ønske om forbud mot heldekkende plagg i mosseskolen.

Burka og nikab representerer en kvinneundertrykkende kultur blottet for likestilling. Norge er et fritt og åpent samfunn, og det er en viktig norsk verdi å kunne se hverandre og kommunisere ansikt til ansikt. Dersom vi hører på Lind-Larsen og det sosialistiske flertallet i denne saken, blir de norske frihetsverdiene satt til side og kvinneundertrykkende plagg kan få fotfeste i landet vårt.

Jeg reagerer også sterkt på at representanten fra MDG mener at et forbud mot heldekkende plagg kan oppfattes som «nedsettende ovenfor enkelte kulturer». Selvfølgelig skal vi akseptere andre kulturer, men vi må også tørre å innrømme at ikke alle deler av andre kulturer er positive. Dersom det er noe som er nedsettende, så er det de heldekkende plaggene i seg selv.

Slike plagg representerer en kultur der kvinner som oftest må være hjemme og bør vise seg minst mulig offentlig. I tillegg vet vi at kvinnene i mange land heller ikke har lov til å skille seg og faktisk blir straffet dersom hun ønsker å gå fra mannen. I disse landene er det påbudt at kvinnen går offentlig med heldekkende plagg, og jeg synes derfor det er synd at det sosialistiske flertallet går islamistenes ærend ved å tillate et slikt plagg også i mosseskolen.

Hver eneste dag blir tusenvis av norske innvandrerjenter påført negativ sosial hjemmefra ved at de ikke får lov til å være som andre jenter på sin alder. Mange ønsker å bli integrert i det norske samfunnet, og elsker frihetsidealene i landet de har kommet til. Dessverre opplever mange et press hjemmefra til å gå med plagg for å dekke seg til, i tillegg til at de ikke får lov til å delta på de samme aktivitetene som andre norske jenter. Vi må stå opp for disse jentene og hjelpe de til å frigjøre seg, slik at de kan leve sine liv som de ønsker. Lind-Larsen og det sosialistiske flertallet går i en felle når de skal være så tolerante at de aksepterer det intolerante. Det er ikke annet enn trist at de ønsker å tillate kvinneundertrykkende plagg på skolene i Moss.