Verdier må skapes før de kan fordeles

Moss havn er et essensielt moment for at andre bedrifter etablerer seg i mosseregionen, skriver Sacha Christian Foss.

Av: Sacha Christian Foss, listekandidat Moss Høyre

 

Ofte føler jeg vi i Høyre er de eneste som snakker om at verdier må skapes før de kan fordeles. For at vi i nye Moss kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi og en sunn offentlig sektor, i tillegg til tilgang på gode velferds- og kulturtilbud, er dette et poeng.

Derfor er det viktig å gjøre vår by og kommune attraktiv for næringslivet gjennom å gjøre det lukrativt for bedrifter å starte opp eller fortsette drift her i Moss. Det vil særlig være viktig å beholde og videreutvikle Moss havn, da denne ikke bare er en arbeidsplass i seg selv, men også et essensielt moment for at andre bedrifter etablerer seg i mosseregionen i tilknytting til havna. Flere bedrifter betyr flere arbeidsplasser og flere folk i arbeid. Dette er ikke bare nøkkelen til en sunn økonomi som kan finansiere goder og tilbud, men en jobb er også den sikreste måten å løfte mennesker ut av fattigdom på.

På bakgrunn av dette er det viktig at vi som kommune møter initiativ og investeringsvilje med en positiv holdning, slik at næringslivet kan vokse i regionen og skape verdier som deretter kan fordeles.