Valgets vinner?

Vi ønsker å rette en stor takk til våre tilhengere i Rygge, skriver Tor Petter Ekroll (Sp).

Av: Tor Petter Ekroll, Moss-Rygge Senterparti

 

 

Da var valget ferdig og rester av brosjyrer og lister kastet for denne gang. Tilbake sitter partiene med nye mandat for neste 4-årsperiode. Senterpartiet gjorde sitt beste kommune og fylkestingsvalg gjennom tidene. Og det tror jeg jammen de gjorde også i Moss!

At Senterpartiet gjorde en gjeninntreden etter ca. 50 år med en oppslutning på 7,2% er ikke mindre enn fantastisk. Senterpartiet ble ikke mindre enn det 5. største partiet, bare 1,6% poeng etter Fremskrittspartiet. Dette er mye takket være Rygges innbyggere! Vi er ydmyk og stolt over å ha en så stor oppslutning i Rygge. Vi var faktisk jevnstore med Høyre i både Vang og Halmstad! En stor takk ønsker vi derfor å rette til våre tilhengere i Rygge. Men en like stor takk til alle de som stemte på oss i Moss. Dere skal alle være trygge på at Senterpartiet vil gjøre sitt ytterste for at vi alle skal bli involvert og ivaretatt i den nye kommunen. I den neste 2-årsperioden vil vi nå starte med det viktige arbeidet med å overta Regjeringsmakten i 2021.

Vi skal sørge for å videreføre en politikk som setter folket i sentrum! En politikk som leverer tjenester basert på de behov den enkelte har i nærhet til der de har behovene! En politikk som sørger for å ta vare på lokale verdier og arbeidsplasser. En politikk som bygger samfunnet nedefra gjennom å bygge nasjonale verdier som skal beholdes i fellesskapet og ikke selges til private aktører. En politikk som utjevner forskjellene og tilrettelegger for like muligheter. En politikk som forvalter samfunnet til det beste for miljø og mennesket.

En politikk som legger tilrette samfunnet slik at vi er i stand til å ta vare på hverandre. En politikk som setter mennesket og ikke systemet i sentrum!

Engasjer deg i politikken! Det er ikke så farlig som du kanskje tror.