Unødvendig og diskriminerende om ansiktsplagg i skolereglementet i Moss

Forslaget til skolereglement inneholder et nytt punkt om at det ikke er lov til å bruke ansiktsdekkende klesplagg i skolen. Dette er et punkt som er helt overflødig i mosseskolens reglement.

Kristin Lind-Larsen
Kommunestyrerepresentant for Moss MDG og medlem i utvalget Oppvekst og utdanning

Det er en lite aktuell problemstilling og om den skulle bli aktuell følger mosseskolen reglene mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisning. I det fellesreglementet som skal gjelde for mosseskolen bør man unngå unødvendige regler, som i tillegg kan oppfattes som nedsettende ovenfor enkelte kulturer.

I hverdagen vår har vi i det siste blitt mer vant til et annet ansiktsdekkende plagg, nemlig ansiktsmaske. Nå i koronaens tid virker det merkelig å skulle innføre et forbud mot ansiktsdekkende plagg. I mange land, også Norge, har vi sett en økt bruk at det for å beskytte andre mot eventuell smitte.

La skolereglementet få være fritt for unødvendige forbud, i tillegg til at vi risikerer å forby noe som kan være et virkemiddel i sykdomsforebygging.