Ubalanse mellom Moss og Rygge

Det er ubalanse mellom Rygge og Moss i det nye formannskapet. Kun fire av de tretten representntene kommer fra Rygge. Mest bemerkelsesverdig er det at alle de tre Ap-politikerne kommer fra Moss, skriver Dagsavisen Moss Dagblad på lederplass.

I det siste kommunestyremøtet i Rygge var det flere politikere som uttrykte en viss bekymring for at Moss ville bli den dominerende part i den kommende storkommunen. Hensynet til de viktige landskapsvernområdene, og det faktum at Rygge er en stor landbrukskommune, betyr at det ferske kommunestyret får en del nye utfordringer. Mange Ryggebeboere er også redde for at det generelle tjenestetilbudet i Rygge vil bli svekket i «Nye» Moss.

Det bli nå opp til politikerne i det nye kommunestyret å sørge for at Rygge og Moss kommer i et jevnbyrdig forhold. Det er en formidabel jobb som skal gjennomføres. Administrativt er det mange avdelinger som nå blir slått sammen, og det betyr at ulike arbeidskulturer skal omformes. Dette er krevende, og det er sannsynlig at det vil være en del uenighet om hvordan de mange oppgavene skal løses. Det er viktig å være oppmerksomme på dette, for hvis det blir trådt feil, kan det føre til dårlige arbeidsforhold, som igjen kan gi økt sykefravær. Det er gledelig at det allerede er vedtatt å styrke verneombudsfunksjonen i Moss kommune. Det signaliserer et ønske om å forebygge tendenser til et svekket arbeidsmiljø.

Politisk er det verdt å merke seg at det er en ubalanse mellom Rygge og Moss i formannskapet. Ni representanter er fra Moss, mens det er fire fra Rygge.

De seks posisjonspartiene har åtte representanter i formannskapet. Kun to av dem er fra Rygge; representantene fra Sp og KrF. Blant de tre representantene til Arbeiderpartiet er alle fra Moss. Det er merkelig at det ledende partiet i Moss ikke har funnet plass til en Ryggepolitiker i formannskapet. Etter noen år vil det ikke ha så stor betydning hvor i Moss representantene kommer fra. Men i innkjøringsfasen i 2020 kan det ha stor betydning for å sikre jevnbyrdigheten mellom «gamle» Moss og Rygge.