Tror ikke Høyre på egen politikk?

Det er trist når et av de største partiene i Moss er mer opptatt av å skåre billige retoriske poeng enn å følge opp sine egne medlemmer og velgere ved å presentere løsninger partiet står for.

Shakeel Rehman
Gruppeleder i Moss Ap

Arbeiderpartiet er opptatt av de sårbare gruppene i byen vår. Derfor sier vi et rungende nei til kommunaldirektørens forslag til kutt på en rekke områder. Vi ønsker å bevare Fontenehuset som gir mange mennesker livsglede og energi. Vi prioriterer bevilgninger til Varmestua som gir mat og omsorg til dem i byen som kanskje trenger det mest. Vi holder fortsatt barnetrygden utenfor utmåling av sosialstønad og med det bidrar vi til at lavinntektsfamilier har litt mer å rutte med hver måned. Vi beholder ordningen med gratis SFO til lavinntektsfamilier og opprettholder søskenmoderasjon slik at alle familier uavhengig av inntekt kan bruke SFO. Vi opprettholder støtten til aktiv på dagtid og fortsetter å støtte Kirkens Bymisjons arbeid med blant annet I jobb.

Her kan du lese mer om styringsflertallets budsjettendringer.

Sammen med fem andre partier har vi lagt frem et budsjettforslag med en klar sosial profil. Fra Arbeiderpartiet sin side skal vi være med på å kutte kostnader og driften i kommunen, men ikke på bekostning av de mest sårbare i byen vår!
Under budsjettbehandlingen i 2020 ga de politiske partiene hverandre et løfte om at alle partier skulle legge frem sine budsjettforslag i formannskapet slik at disse kunne legges ut på høring og offentlig ettersyn før endelig behandling i kommunestyret. Da kan innbyggerne i Moss lese forslagene fra de ulike partiene og gi sine innspill i god tid før endelig behandling av budsjettforslaget. Dette løftet holder dessverre ikke Høyre. De har brukt mer tid på å kritisere posisjonen og Arbeiderpartiet fremfor å jobbe med egne saker og egen politikk.

LES OGSÅ: «Posisjonens utspill dreier seg om å fjerne fokuset fra et elendig budsjettforslag»

Har Høyre så liten tro på egen politikk at de heller vil bruke mer tid på Arbeiderpartiet og posisjonen enn å fremme sine egne politiske løsninger? De siste månedene har høyresiden knapt brukt tid på noe annet enn å skrive leserbrev der de kritiserer posisjonen og Arbeiderpartiets politikk. Det blir litt spesielt når Høyre ikke leverer et eget budsjettforslag og bruker all sin taletid på å kritisere andre partier som holder fristen og leverer budsjettforslag i tide.

Hadde Høyre brukt halvparten av tiden på sin politikk, kunne de ha levert et eget budsjett i tide. I lokalavisene 30.11.2020 kunne vi igjen lese at gruppeleder i Høyre skriver kronikker og leserbrev om posisjonen og Arbeiderpartiet sin politikk, fremfor å utarbeide og legge frem sine egne budsjettforslag. Det må være svært lite å jobbe med i Høyre når partiet bruker all sin tid på å kritisere alle andre fremfor å fortelle om sin egen politikk. Hvorfor kan ikke Høyre snakke om egen politikk?

LES OGSÅ: «Moss sin kurs er en villet kurs fra dagens styringsflertall rett mot den økonomiske avgrunnen»

Det er trist når et av de største partiene i Moss er mer opptatt av å skåre billige retoriske poeng enn å følge opp sine egne medlemmer og velgere ved å presentere løsninger partiet står for. Hadde Høyre brukt mer tid på seg selv, kunne de isteden ha presentert et eget budsjettforslag. Konsekvensen av å fokusere på alle andre enn seg selv er åpenbar – Høyre klarte ikke å levere et budsjettforslag i tide til formannskapsmøtet 26.11.2020.

Vi får håpe at Høyre bruker tiden fremover på egen politikk fremfor å kritisere de andre partiene.

LES OGSÅ: «Moss Høyre raser mot bruk av fondsmidler, men har ikke greid å legge fram et alternativt budsjett»