Støtt bondens arbeid; kjøp mat lokalt

DEBATT: "Mer enn 7.500 arbeidsplasser i Østfold har en direkte sammenheng med at bonden gjør sitt daglige arbeid", skriver første nestleder Lars Holene (Sp) i dette leserbrevet.

Av Lars Holene, første nestleder i Østfold Senterparti

For folk flest så er kontakten med den norske bonden det man leser i pressen. Og når det står noe om bonden i avisen så er det som regel krav angående jordbruksoppgjøret, bekymring rundt været eller at det er på̊ tide å luke floghavre og andre uønskede sorter.

Men hva betyr egentlig bonden for folk rent bortsett fra det åpenbare, nemlig å produsere mat til deg og meg?
Ringvirkningene av bondens arbeid er store. Når det produseres korn, melk, frukt, grønnsaker, bær, kjøtt og egg så må̊ mange av disse varene foredles før de havner i butikken. Det må̊ fraktes til et slakteri, ei mølle, et pakkeri, eller en annen aktør innen næringsmiddelindustrien.

Næringsmiddelindustrien i Østfold gir igjen svært mange arbeidsplasser. I tillegg til disse har vi arbeidsplassene innen transport, på̊ lastebil og landbruksverksteder, regnskapsførere og veterinærer. Til sammen har vi i Østfold over 7.500 arbeidsplasser som har en direkte sammenheng med at bonden gjør sitt daglige arbeid. I form av skatteinntekter gir også̊ disse 7.500 arbeidsplassene sårt tiltrengte kroner i kommunenes kommunekasser. Som igjen gir oss skoler, helsetjenester og reint vann i springen.

Støtt opp om bondens arbeid ved å kjøpe mat lokalt og vær med på̊ denne viktige verdiskapingen.
Hjelp til at vi fortsatt kan ha mat nær folk.