Sterkt budsjettarbeid i Moss

LEDER: Regnbuealliansen fortjener honnør for å ha fulgt den politiske, sosiale og solidariske grunntanken som ligger til grunn for sekspartssamarbeidet.

Styringspartiene i Moss er blitt enige om et budsjett med en klar sosial profil. De seks partiene har greid å redde Ramberg barnehage, Fontenehuset, Varmestua, sikre videre drift av byens tre åpne barnehager og vil fortsatt støtte tilbudet «Aktiv på dagtid» og de opprettholder skøytebanen i Kirkeparken. I tillegg blir det sikret at demensboligene på Grindvold Hageby skal ferdigstilles innen 2023, og de åtte sykehjemsplassene, som kommunedirektøren ville legge ned, beholdes. Barnetrygden skal heller ikke regnes inn som inntekt for dem som trenger sosialstøtte.

Hvis ikke Regnbuealliansen hadde sikret alle disse tiltakene, som samtlige innebærer en sterk sosial profil, så ville de spilt politisk fallitt. De fortjener honnør for å ha fulgt den politiske, sosiale og solidariske grunntanken som ligger til grunn for sekspartssamarbeidet.

Mange var spente på hvor styringsflertallet ville finne penger i budsjettet. Løsningen ble å bruke disposisjonsfondet til kommunen, med ytterligere 20 millioner, i tillegg til de 33 millionene som kommunedirektøren allerede har foreslått. Etter budsjettjusteringene vil Moss kommune fortsatt ha 135 millioner på bok. Moss Høyre raser mot denne bruken av fondsmidler, men har ikke greid å legge fram et alternativt budsjett, med en annen inndekning.

Foreløpig er løsningen fra Høyresiden å gjeninnføre det som på fint språk heter «konkurranseutsetting», men som i praksis er privatisering. Med lavere lønnsnivå og mindre bemanning kan private tilbydere legge seg lavere i pris enn det kommunen kan. Regnbuealliansen ønsker ikke å saldere budsjettet med de ansattes lønns- og arbeidsforhold.

Oppbygging av disposisjonsfond har kun én hensikt; å ha en økonomisk reserve når det inntreffer krisesituasjoner. Nå har vi en krise. Disposisjonsfondet blir tatt i bruk og de sårbare gruppene i Moss slipper kutt i sine tilbud. Det er godt budsjettarbeid.

LES OGSÅ: «Moss sin kurs er en villet kurs fra dagens styringsflertall rett mot den økonomiske avgrunnen»