Riksvei 19 - La folket få ro nå!

DEBATT: Vil Rygges nye ektefelle (Moss) ønske oss velkommen med varme, eller vil de holde muligheten åpen for at store deler av trafikkproblemene i Moss i stedet sendes gjennom bryllupssengen; Ryggelandskapet? spør Erik Hillestad Aas i dette debattinnleggget om Riksvei 19.

Av: Erik Hillestad Aas

Vi er mange som er svært glade i Ryggelandskapet, også politikerne. I det siste kommunestyremøtet til Rygge ble det enstemmig vedtatt at de ikke ønsker at RV 19 skal gå gjennom Ryggelandskapet. Onsdag 11. desember skal kommunestyret i Nye Moss ta stilling til samme problemstilling. Vil Rygges nye ektefelle ønske oss velkommen med varme, eller vil de holde muligheten åpen for at store deler av trafikkproblemene i Moss i stedet sendes gjennom bryllupssengen – Ryggelandskapet? For en morgengave å få!

Nesten samtlige politikere vi har snakket med fra alle partier er enige om at Ryggelandskapet ikke skal berøres. Likevel går det rykter om at ordføreren vil nekte avstemming over interpellasjonen om å frede Ryggelandskapet. Den angivelige grunnen er at man ønsker at SVV skal få utrede de tre alternativene i fred og ro slik at de kan komme med en anbefaling overfor politikerne. Men hvis det allerede nå er klart at politikerne ikke ønsker Alternativ 1 (RV 19 gjennom Ryggelandskapet), hvorfor skal det da brukes masse ressurser på å utrede noe som uansett ikke vil være aktuelt? Argumentet har vært at man ikke ønsker å gå i den samme fella som ved plassering av jernbanen hvor man ikke utredet flere alternativer eller lot innbyggerinvolvering få plass i beslutningsprosessen. Dette argumentet holder ikke vann i saken om RV 19. Her er det nettopp på grunn av innbyggerinvolvering at så vel innbyggere og politikere ønsker å fjerne Alternativ 1 nå. Hvis det likevel ender opp med at ordføreren nekter avstemming over interpellasjonen i kommunestyremøtet den 11. desember, koker dette ned til det som kanskje er den virkelige agendaen: RV 19 gjennom Ryggelandskapet skal være en reserveløsning dersom de øvrige alternativene viser seg å bli for dyre for å kunne gjennomføres innenfor rammen på 2,7 MRD kroner.

Ønsker alle politikerne fra Moss virkelig å ha Ryggelandskapet som en back-up plan? Er det slik de vil ta imot sin nye ektefelle? Hvis det ender opp med Alternativ 4 eller 5 blir for dyre å gjennomføre, kan man da ofre Ryggelandskapet? Selvsagt ikke! Da blir det ikke noen ny RV 19! Da fortsetter den å ligge der den har ligget i 100 år inntil man finner flere midler slik at man kan realisere en RV 19 som ikke raserer det vernede herregårdslandskapet i Rygge.

Et annet aspekt som overrasker litt er at forslagene fra SVV kun innebærer en 2-felts RV 19 som i hovedsak vil ta unna trafikk fra havn og fergene. Dette utgjør anslagsvis 5 000 kjøretøyer i døgnet. Trafikken til og fra Jeløya utgjør anslagsvis 24 000 kjøretøyer i døgnet og med de foreslåtte plasseringer av RV 19 er det sannsynlig at de vil velge den gamle veien som vil være betydelig kortere til E6, i hvert fall når man skal nordover. Var ikke tanken bak en ny RV 19 at "korken" fra Mosseporten til Jeløya skulle fjernes? Med de foreslåtte alternativer vil det antakelig ikke bli spesielt mye bedre i årene som kommer. Det kommer til å bosette seg langt flere på Jeløya frem til 2028 hvor ny RV 19 skal påbegynnes, og når ingen av forslagene gir en RV 19 som i vesentlig grad kan bidra til å avlaste denne trafikken (i hvert fall ikke Alternativ 1 eller 4) lurer jeg på om byens befolkning og politikere har tatt dette inn over seg. Det er nødvendig at denne reelle problemstillingen settes på dagsorden etter hvert som SVV legger frem resultatene av sin konsekvensutredning for de ulike alternativene til våren.

Som Ryggebeboer og Ekholt-gutt har jeg i utgangspunktet sett frem til sammenslåingen med Moss kommune i 2020. Jeg tror at hvis politikerne i Moss viser en ydmykhet i forhold til de verdier Rygge tar med seg inn i dette ekteskapet, kan dette bli en flott ny stor kommune. Hvis de derimot velger å benytte Rygge som en reserveplan (som kan bli høyst aktuell) for RV 19, er jeg redd Rygge og Moss må gå i parterapi i uoverskuelig fremtid.

Vi er mange som bekymrer oss stort over Alternativ 1. Kjære kommunestyret i Nye Moss: Be SVV om å ta dette ut av videre planer nå, og la folket få ro i sjelen i stedet for å måtte bekymre seg over dette i kanskje opp til to år til!