Privat aktør i Nesparken?

LEDER: Siden det er et politisk flertall for å gå videre med planene om å bygge en klatrepark i Nesparken, må dialogen mellom Moss kommune og Moss klatrepark AS starte så snart som mulig, mener Dagsavisen Moss Dagblad på lederplass.

Skal Nesparken være et fristed for alle som ønsker å bruke dette grønne området som rekreasjonsområde? Eller skal private aktører få disponere Nesparken til en klatrepark? Dette var spørsmålene som politikerne i utvalget for Landbruk, samferdsel, natur og miljø (LSNM) skulle ta stilling til for noen dager siden. Rådmannen innstilte på å avslå søknaden fra selskapet Moss klatrepark AS.

Rådmannens forslag ble nedstemt, og Frps Michael Torp fikk med seg et knappest mulig flertall for å gå i dialog med Moss klatrepark AS. Målet er en intensjonsavtale om å etablere en klatrepark med base ved Rundhuset. Sp, MDG, Rødt, SV og Ny Kurs stemte mot, mens H, Ap, og KrF stemte sammen med Frp. I denne saken opptrådte styringsflertallet i Moss kommune splittet. Ap og KrF gikk sammen med opposisjonen, mens Ny Kurs valgte å støtte de resterende fire partiene fra styringsflertallet.

Saken viser at opposisjonen i Moss kan få gjennomslag i saker der det er uenighet innad blant de seks partiene som har inngått en samarbeidsavtale for å styre Moss de neste fire årene. Dette er positivt for lokaldemokratiet, og gjør den politiske behandlingen av sakene mer åpen. I saken om klatrepark i Nesparken er det gode argumenter fra begge sider. Frps Michael Torp ser det som uproblematisk å bruke en liten del av parken til en privat aktør som ønsker å skape en ny attraksjon, som da vil bli et supplement til lekeplassen på Kirketorget og skøytebanen i Kirkeparken. Forskjellen er at det i tilfelle blir et kommersielt selskap som skal drifte klatreparken.

Motstanderne tror at en slik klatrepark skal bli første ledd i en oppstykking av parkområdet til flere private aktører, og at klatreparken vil utgjøre et stort inngrep i naturområdet. De er også redde for utestengelse av barn og unge som ikke har råd til å bruke klatreparken. En dialog med søkerne bør kunne avklare kriteriene for en eventuell etablering av klatrepark. Dialogen bør starte så snart som mulig.