Positiv og sosial budsjettprofil i Moss

LEDER: Det er bra at de seks partiene som styrer Moss ønsker å beholde en sosial profil på budsjettet for 2021, selv om kommuneøkonomien er skral, mener Dagsavisen Moss Dagblad på lederplass.

Så er det klart: De seks partiene som styrer Moss kommune kommer ikke til å regne barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp. De går dermed mot kommunedirektørens forslag. Det er bra. Flere av partiene i styringsflertallet har kjempet for at barnetrygden ikke må bli en påplussing i inntekten for dem som mottar sosialstøtte. Dette er lite, men viktig bidrag for å hjelpe lavinntektsfamilier. Selv om kommuneøkonomien er skral, må politikerne sørge for at de svakeste gruppene ikke blir rammet hardest.

I neste uke blir det klart hva posisjonen vil prioritere i neste års kommunebudsjett, men de understreker allerede nå at budsjettet fortsatt skal ha en sosial profil. Som en forsmak har de allerede gått ut med nyheten om at Fontenehuset i Moss fortsatt skal få økonomisk støtte. Det ville nærmest vært et politisk selvmord å gjøre noe annet. Men også her går det politiske flertallet mot kommunedirektørens innstilling. Høyst sannsynlig vil også de øvrige partiene i kommunestyret gi sin støtte til Fontenehuset. Den solide politiske støtten gir forutsigbarhet for de 140 medlemmene som utgjør Fontenehuset. Dette er et viktig forebyggende prosjekt, og når daglig leder Helene Molvig forteller at halvparten av medlemmene kommer tilbake i arbeid eller skole, så vitner dette om godt forebyggende arbeid. Det er viktig at kommunens administrasjon også medregner den samfunnsmessige gevinsten av denne type institusjoner; ikke bare ser slike bevilgninger som en økonomisk kostnad.

Kommunedirektøren har også foreslått å avvikle tilbudet «Aktiv på dagtid», et treningstilbud til dem som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette blir heller ikke godtatt, og det politiske flertallet sørger nå for tilbudet blir videreført. Vi vet ennå ikke hvor byens styrende partier vil hente inndekning, men den sosiale profilen på det kommende budsjettet tyder på at de langt på vei holder fast på intensjonene i den samarbeidsavtalen som ble inngått i fjor.