Posisjonen kaster stein i glasshus

Arbeiderpartiet leverte aldri sine alternative budsjettforslag i formannskapet under sin tid i opposisjon. Det la ingen demper på deres synspunkter eller kritikk av våre forslag.

Sissel Rundblad
Gruppeleder i Moss Høyre

Styringspartienes forslag til budsjett for 2021 ble vedtatt i Formannskapet, og vil være innstillingen til Kommunestyret som avholdes den 17.12. Denne innstillingen skal ifølge kommuneloven offentliggjøres minst 14 dager før vedtak i kommunestyret. Shakeel Rehman (AP) understreket at deres forslag kun omfatter budsjett for 2021 - lovens krav til økonomi og handlingsplan er 4 års varighet, ergo vil kommunedirektørens forslag for 2022 - 2024 fortsatt gjelde. Dette gir lite forutsigbarhet for de som nå har fått sine kutt tilbakeført for 2021.

Det har blitt stort fokus på at Høyre og FrP ikke har levert sine alternative budsjettforslag, og Høyre har redegjort for årsakene. Oppklarende spørsmål ble besvart av administrasjonen kun 2 dager før møtet, selv om spørsmålene ble innsendt 14 dager før. Styringspartiene fikk svarene en uke før møtet. Dette var en glipp og ikke tilsiktet, men gjorde det umulig for oss å ferdigstille et forslag.

LES OGSÅ: «Moss Høyre raser mot bruk av fondsmidler, men har ikke greid å legge fram et alternativt budsjett»

Man behøver ikke å gå lenger tilbake enn til i fjor da styringspartiene selv ikke overholdt kommunelovens krav til offentliggjøring, men sendte kommunedirektørens budsjettforslag til kommunestyret uten innstilling.

Det hører også til saken at Arbeiderpartiet under sin tid i opposisjon aldri leverte sine alternative budsjettforslag i formannskapet. Det la ingen demper på deres synspunkter eller kritikk av våre forslag. Nå leser jeg Erlend Wiborgs kommentar på min Facebook-side at de heller ikke overholdt kravene til offentliggjøring under sin tid som styringsparti før 2011!

Her kastes det altså sten i glasshus! Jeg tenker posisjonens utspill heller dreier seg om å fjerne fokuset fra et elendig budsjettforslag. Jeg går ikke nærmere inn på det, men henviser til eget oppslag i Moss Avis.

Nå jobbes det intenst med Høyres alternative budsjett, som forhåpentligvis blir offentliggjort innenfor fristen av de 14 lovpålagte dagene før møtet i kommunestyret som styringsflertallet urettmessig har pålagt oss.

LES OGSÅ: «Moss sin kurs er en villet kurs fra dagens styringsflertall rett mot den økonomiske avgrunnen»