Over og ut med Viken

Det nye fylkesrådet vil ikke bare nedlegge seg selv. Det vil også skrote regjeringens plan om en gigantisk motorvei på vestsiden av Oslofjorden.

(Leder)

Monsterfylket Viken er et resultat av regjeringens dårlig tenkte og elendig gjennomførte regionreform. Viken var uønsket av alle partier utenom KrF. Likevel brukte regjeringen sitt flertall til å tvinge sammen en geografisk og politisk meningsløs sammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Det nye rødgrønne fylkesrådet i Viken har heldigvis bestemt seg for å oppløse tvangsekteskapet.

Fylkesrådet, som består av Ap, SV, Sp og MDG, vil etter stortingsvalget i 2021 fremme en sak for fylkestinget med en anmodning til Stortinget om å oppløse Viken. Sannsynligheten er stor for at det bli rødgrønn seier ved stortingsvalget. Dermed er det over og ut med Viken. Ingen utenom Høyre og KrF vil felle en tåre når det skjer.

Det nye fylkesrådet vil ikke bare nedlegge seg selv. Det vil også skrote regjeringens plan om en gigantisk motorvei på vestsiden av Oslofjorden. I stedet vil de fire samarbeidspartiene jobbe for en miljø- og klimavennlig løsning for transporten i Vestkorridoren som «reduserer trafikk, forbedrer myke trafikanters kår, gir rom for byutvikling og møter næringslivets og fastboendes behov». Her er det rødgrønne fylkesrådet i Viken helt på linje med det rødgrønne byrådet i Oslo. Det skal bli interessant å se om regjeringen våger å overkjøre en så sterk lokalpolitisk kraft som dette.

De fire rødgrønne samarbeidspartiene har flere godbiter å by på. Fylkesrådet sier nei til en ny rullebane på Gardermoen. Skal man klare å kutte utslippene fra flytrafikken, kan man ikke gjøre Gardermoen enda større.

Med et rødgrønt fylkesråd i Viken og et rødgrønt byråd i Oslo, bør hovedstadsområdet være sikret en god, miljøvennlig politikk de neste årene. En vellykket politikk i dette området blir viktig for utfallet av stortingsvalget. Og et godt samarbeid mellom Ap, SV, Sp, MDG og Rødt på det lokale planet, vil danne grunnlag for rødgrønt samarbeid på nasjonalt plan. Det er viktig at de rødgrønne partiene holder sammen fram til valget. Krangling seg imellom kan de overlate til regjeringspartiene.