Om valgfrihet og konkurranse - enda en gang...

DEBATT: Arbeiderpartiets ordførerkandidat for Nye Moss prøver nok en gang å bagatellisere betydningen av både valgfrihet og konkurranse, skriver Jørn Ramberg (Moss Høyre) i dette tilsvaret til ordfører Hanne Tolleruds debattinnlegg om konkurranseutsetting innen helse og omsorg.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat for Nye Moss prøver nok en gang å bagatellisere betydningen av både valgfrihet og konkurranse. Inntrykket de røde prøver å skape er at enhver konkurranse i helsesektoren medfører sosial dumping og utnytting av ansatte. Det er tøv. At kommunen på noen områder betaler bedre enn andre betyr selvsagt ikke at alle som tjener mindre er ofre for de kyniske profitørene.

Det er mange forhold som spiller inn når man velger arbeidssted. Lønn og pensjon er selvsagt viktig, men forhold som arbeidstid/turnus, arbeidssted, valgfrihet i hverdagen, og ikke minst trivsel, godt arbeidsmiljø, gode ledere og sosiale tilbud kan bety vel så mye. Det er også tøv at den eneste måten en tjeneste blir billigere på er å underbetale og stresse de ansatte. Alt kan effektiviseres! Det har selv Moss kommune vært dyktig til å bevise i helsesektoren de senere år ved å unngå dødtid i arbeidet for eksempel ved ikke å sitte i kø, reise langt for å hente nøkler, måtte kjøre gjennom byen for å avlegge rapporter, effektivisere med IT-teknologi etc. Her har kommunen selv tatt mange gode grep for en bedre tjeneste, og spare kostnader.

Likevel hevder de røde at det er praktisk umulig for private drivere å kunne gjøre dette enda bedre?

Så er vi fremme ved et særdeles viktig moment, nemlig sykefraværet. I helsesektoren og Moss kommune ligger dette høyt. Klarer private ved god ledelse og et godt miljø å redusere dette med noen få prosent så kan det ligge millionbesparelser bare der. For øvrig, når det offentlige skal kjøpe et eller annet over en viss verdi så er man lovpålagt å innhente flere anbud og velge det beste. Selv om kommunestyret eller regjering er aldri så rød. De røde tror altså at dette virker når man skal innhente tilbud på brøyting, rengjøring, snekring, bygging av vei og jernbane. Men absolutt ikke når det gjelder helsetjenester i Moss – det er visstnok bare tull.

Det hadde vært fint om de røde kommer med den egentlige grunnen til at det ikke blir noen konkurranseutsetting av visse tjenester i Moss: «Vi liker det ikke så derfor vil vi forby det.» Vi i Høyre har en helt annen oppfatning: La oss få det beste tilbud til våre gode innbyggere ved å la den som tilbyr den beste tjenesten få anledning til å yte den!

Jørn Ramberg
Bystyremedlem for Høyre i Moss