Ny giv og nye muligheter for skolen i nye Moss

Veiledningstilbudet til elevene må være av bedre kvalitet enn det er nå, skriver Else Margrethe Halvorsen (H) fra Årefjorden.

Av: Else Margrethe Halvorsen, listekandidat for Moss Høyre

 

Kommunevalget i september blir både spennende og svært avgjørende for byggingen av den nye kommunen. Vi tror på en framtidsrettet og framoverlent kommune som vil være i stand til å gi innbyggerne de tjenestene de har krav på. Det mest framtidsrettede vi som politikere kan gjøre, er å satse på barn og unge. Når unge folk skal inn i arbeidsliv og styre og stell om noen år, er det viktig at de har med seg en god ballast: innsikt, kunnskap og følelsen av å mestre de utfordringene livet gir.

Moss Høyre har de gode løsningene og planene for å styrke skolen. Det gjelder for alle aktørene: elevene, de foresatte, de ansatte og samfunnet som helhet.

Elevene skal møte tidligst mulig innsats der det trengs.

De skal møte velutdannede, kompetente lærere og andre ansatte som for eksempel sosionomer, helsesykepleiere og psykologer som kan skape et godt og tilpasset læringsmiljø for alle.

Elevene skal oppleve at skole, hjem, PPT, BUP og barnevern samarbeider godt, med ulike innfallsvinkler til beste for barnet.

Veiledningstilbudet til elevene må være av bedre kvalitet enn det er nå. Alle elever har krav på blant annet karriereveiledning fra 7. trinn. Dette er viktig for rett valg av linje på videregående skole, slik at tallene på elever som dropper ut av videregående fortsetter å synke.

Lærerne vil alltid være «krumtappen» i skolens miljø. Lærerne er skolens største og avgjørende ressurs. Videre- og etterutdanning av lærerne i nye Moss blir derfor en viktig prioritering for Høyre. Skolelederne i Moss har ansvar som går langt ut over det å være «førstelærer». De skal styre skolene pedagogisk, økonomisk og personalmessig, i tillegg til å være til stede for elever, foresatte, politikere og presse. Dette krever sin mann/kvinne! Skal dette oppdraget fylles på en god måte, må skolelederne jevnlig oppdateres på alle disse områdene. Høyre vil satse på skoleledelse og skolelederutdanning i nye Moss.

Moss Høyre er opptatt av innholdet i skolen. Vi ønsker at det skal brukes tid og ressurser på læring, mestring og trivsel i skolehverdagen. Skolen er fellesarenaen der alle møtes. Det skal være gode møter!