Norge om 80 år

Vi i Moss må forberede oss på konsekvensene av en høyere gjennomsnittstemperatur og mer ekstremt vær, skriver Benedicte Lund (MDG).

Av: Benedicte Lund, ordførerkandidat for MDG

 

Norsk Klimaservice har, på oppdrag fra Røde Kors, undersøkt nærmere hvordan klimaet i Norge vil være i 2100, dersom verdens klimagassutslipp fortsetter å stige.

Forskerne har fra før hatt oversikt over hvordan klimaendringene i Norge blir om 80 år. Med den bakgrunnen har de nå sett i detalj hva slags konsekvenser det gir for Norge, i form av mer ekstremvær. Vi må altså i Moss både stoppe klimagassutslipp og samtidig forberede oss på konsekvensene av en høyere gjennomsnittstemperatur og mer ekstremt vær.

Vi ser allerede stadig eksempler på hvilke tragedier flommer, ras, og orkaner kan føre til - både for mennesker og infrastruktur. Rapporten fra Norsk Klimaservice viser at det er på høy tid å forberede kommunen vår.

Mangel på gode nok klimatilpasningstiltak handler nok dessverre om at politikere har skjøvet utfordringen foran seg. Fordi det å innse alvoret også vil innebære å måtte prioritere på en helt annen måte enn i dag. I en trang kommuneøkonomi så er dette forståelig, men nå har vi nok kunnskap til at prioriteringene må endres. Dette må gjenspeile seg i den nye kommuneplanen vi skal vedta i høst.

Vi vil at våre barn og barnebarn skal huske oss som de som tok ansvar i tide! Vi må kutte i utslipp, men også bygge et mer robust samfunn. Et samfunn som klarer å møte disse krisene på en bedre måte, med lavere kostnader, både økonomiske og menneskelige.

Hos oss handler det om at bekkefar må gjenåpnes for å gi vannet en vei å gå. Vi må ha flere grøntområder og grønne tak. Dette har vi fått gjennom i alle større byggesaker de siste 4 årene. Slik dempes skadene som kraftig regnskyll kan føre til, samtidig som vi gjør det triveligere for både dyr, insekter og mennesker.

Når flere bor tettere, er det viktigere enn noen gang at vi ikke lager asfalt- og betong-ørkener, men utformer grønne tettsteder det er godt å bo i. Dette må vi ivareta når vi skal bestemme hvordan Sjøsiden skal bli.

Østfold vil være særlig utsatt for tørke, skogbrann, flom, økt havnivå og kvikkleireskred.