Moss og vi. Om lokalvalg og ny kommune.

Det er kanskje i overkant mye fokus på Moss sentrum under årets valgkamp, mener Else Margrethe Halvorsen (H).

Av: Else Margrethe Halvorsen, Moss Høyre

 

«Det heiter ikkje eg no lenger, heretter heiter det vi».

Denne strofen fra et dikt av Halldis Moren Vesaas var nok ikke myntet på kommunesammenslåing, men kan betegne det som skjer med Rygge og Moss nå. Heretter er det VI som skal gjelde. Og hvem er VI? Jo det er alle som bor og lever i den nye kommunen, enten de bor på Tronvik eller Fuglevik, Mosseskogen eller Rørskogen, Balaklava eller Larkollen. Alle skal føle at de er inkludert i VI!

I den offentlige debatten i forbindelse med valgkampen, har det vært lite fokusert på «periferiene» i Moss, selv om det er der folk bor. Fokus har vært på Moss sentrum og alt som har skjedd og ikke skjedd der, og hva som skal skje framover. Det er naturlig at interessen rundt samferdsel: Rv 19, jernbane og kollektivtransport er stor, for dette er saker som berører oss alle uansett hvor i kommunen vi bor. Men noen syns kanskje at det er i overkant mye fokus på sentrum og hva som har skjedd og ikke skjedd i tidligere perioder. Høyre løfter i sitt program for 2019-2023 fram lokalsamfunnene og hva som skal skje der folk bor. Vi legger vekt på at det nå er en NY kommune som vokser fram. Derfor blir det fornying av styre og stell. Til det trengs en ordfører som er klok og kan virke samlende for alle, og som både er kjent med byliv og landliv. Høyre valgte derfor Harald Fløgstad som sin suverene ordførerkandidat.

Høyre jobber for langt flere saker enn dem som til nå har vært oppe i den offentlige debatten.

Viktige saker for Høyre er:

  • Moss blir en relativt stor landbrukskommune. Høyre vil verne om og utvikle landbruksnæringen. Utgangspunktet er kjempebra, vi har innovatører og grunnleggere i hopetall: Epledyrking, gressleverandør, jordbær- og aspargeseksperter, storleverandører til konservering, for å nevne noen. Vi vil styrke og verne om jordbruket i Moss!
  • Moss blir ikke noen kjempekommune arealmessig, så det blir stadig viktigere å husholde med de arealene vi har. Det betyr å ta vare på landskapsvernområder og kulturlandskap, og samtidig ha øye for at det skal skje en næringsutvikling som gir arbeidsplasser og inntekter til kommunen.
  • Samferdsel er ikke bare Rv19 og jernbane. I lokalmiljøene trengs gang- og sykkelveier- for eksempel vil Høyre kreve fortgang i Dilling- Vang strekningen, noe som skulle vært på prioriteringslista til Statens Vegvesen for lenge siden. Den gamle jernbanetraseen fra Feste til fylkesgrensa bør kunne bli en flott turvei langs sjøen. Vi er også opptatt av å finne en endelig trafikkløsning for Larkollen: tranga ved kirken, og de nye trafikale utfordringene i forbindelse med utbyggingen av Støtvig Hotel. Høyre ønsker også ny drift ved Moss Lufthavn, Rygge.
  • Rygge Kirke er ett av de kulturminnene Høyre vil ta spesielt ansvar for. Hadeland og Punkt Ø er også viktige kulturelle markører i lokalsamfunnene der de ligger.
  • For noen av innbyggerne våre vil det være fint å vite at når Høyre får ansvaret i kommunen, vil blant andre Fontenehuset og Home Start kunne drive videre. Det er også viktig å huske på at Moss nå vil eie en større del av attføringsbedriften Krapfoss Industrier, som hjelper mange ut i arbeidslivet.

Høyre er opptatt av både sentrum og periferi i kommunen. Den bymessige delen av kommunen vil være det naturlige kulturelle og administrative sentrum. Men for alle oss som tilhører et lokalmiljø, er det viktig å bli sett, hørt og tatt hensyn til videre i vår nye kommune. Dette er Høyre en garanti for! Godt valg! Bruk stemmeretten! Og stem helst på Høyre!