Moss kommune; senk leieprisen

Kirkens Bymisjon betaler 144.000 kroner årlig til Moss kommune for et lokale som de trenger til å få delt ut mat til folk som har det vanskelig. Dagsavisen Moss Dagblad anbefaler kommunen å senke leieprisen.

Mange har fått økt behov for krisehjelp etter at koronapandemien slo til i mars måned. Vi har tidligere på lederplass vist til hvordan samfunnsutviklingen har ført til at stadig flere mennesker lever på lave inntekter eller på sosialhjelp. De siste månedene har enda flere blitt arbeidsløse eller permitterte, og for mange mennesker tar det svært lang tid å få utbetalt penger de har til gode. Andelen uføre og arbeidsledige er høyere i Moss enn landsgjennomsnittet, og det er høy grad av sosial og økonomisk ulikhet i kommunen. I Moss kommer hvert sjette barn fra et hjem der inntekten over tid er merkbart lavere enn gjennomsnittet.

I denne situasjonen er det frivillige organisasjoner som trår til. I 2017 ble Matsentralen Norge, en paraplyorganisasjon for alle matsentraler i Norge, stiftet av Frelsesarmeen, Blå Kors og Kirkens Bymisjon. Stiftelsen jobber for redistribusjon av overskuddsmat. Før ble alt av overskuddsmat kastet. Nå blir store deler av denne maten fordelt til Matsentralens medlemmer.
I dagens avis har vi en reportasje om Kirkens Bymisjon i Moss, som har en rekke avtalepartnere som leverer mat til den ukentlige matsentralen i Moss sentrum. Denne uka hentet representanter fra Kirkens Bymisjon store mengder mat på ASKOs lager i Vestby, Rema 1000 ved Mosseporten og Kiwi i Rabekkgata. Omkring 50 personer fikk tildelt mat, og slike tildelinger gjennomføres ukentlig.

For å kunne utføre sine veldedige oppgaver, leier Bymisjonen et lokale i Kirkegata 14 av Moss kommune, ved eiendomsselskapet MKEiendom. Leieprisen er 144.000 kroner i året. Selv om Moss kommune sliter økonomisk, virker det i overkant å ta en slik leiepris fra en organisasjon som letter trykket på kommunens sosialbudsjett, og som bidrar til at mange av byens innbyggere får en bedre hverdag. Anbefaler derfor kommunen om å vurdere denne leieprisen på nytt.