Matavfall og miljø

Det er for tiden stort fokus på søppel. Et av problemene er at vi kaster for mye mat. Moss Høyre vil arbeide for å få i gang sortering for alle av matavfall. Allerede nå kan imidlertid mange av oss starte!

Av: Maja Nordahl Jørgensen, listekandidat Moss Høyre

 

I dag har vi ikke egen sortering av matavfall i Moss og Rygge. Matavfallet blir sortert som restavfall og benyttes kun til brensel. Dette er sløsing med ressurser.

Dersom matavfallet sorteres, vil det kunne brukes til biogass og biogjødsel. Biogass benyttes blant annet til busser i Moss. Biogjødsel kan brukes som gjødsel.

Jeg er innflytter. Derfor har jeg følt meg som en «miljøkriminell» når jeg bare har kastet matavfallet i restavfall. Jeg kommer nemlig fra en kommune med lang tradisjon for søppelsortering og sortering av matavfall.

Min løsning er derfor å ta i bruk kompostdunkene som Moss kommune låner ut. Mange som bor i enebolig/rekkehus har anledning å kompostere eget matavfall. Her er det bare å ta kontakt med kommunen så kan du få utdelt kompostdunk - og gratis kurs i kompostering får du også!

For alle andre så jobber vi i Moss Høyre for at det snart blir anledning for alle å sortere matavfall slik at dette kan gjenvinnes som biogass og kompost.