Må unngå Riksvei 19 gjennom vernet landskap i Ryggelandskapet

Det er ikke tvil om at Statens vegvesen jobber mot sin egen arbeidsgiver, mot sitt eget departement. For i henhold til Nasjonal Transportplan (NTP) skal ingen nye samferdselsanlegg planlegges gjennom eksisterende vernede områder med nasjonal verdi. Men det er akkurat det de gjør, skriver Karine Westerveld og Bjørn Boge i dette leserbrevet.

Av "Nei til fergeleie på Feste og rasering av Ryggelandskapet"
v/Karine Westerveld og Bjørn Boge

Oppslutningen var stor da innbyggergruppa «Nei til fergeleie på Feste og Rasering av Ryggelandskapet» hadde invitert til et arbeidsmøte på Carlberg Gaard mandag kveld. Hensikten var å etablere en videre strategi for å unngå Riksvei 19 gjennom vernet landskap, og samtidig markere et taktskifte i arbeide med å få stanset den høyst ødeleggende veiplanen. Drivkreftene bak aksjonsgruppen ville nå ha flere med i arbeidet med å stoppe Statens vegvesens planer, folk med spisskompetanse og gode referanser inn mot besluttende myndighet.

De omlag 100 fremmøtte var engasjerte og konstruktive, og det kom mange gode innspill på hvorfor alternativ 1 burde ut av den videre utredningen. Bevaring av strand- og sjøsiden fra Klevberget til ytterst på Feste var et argument som mange pekte på. I hvilken annen by ville funnet på å legge en trafikkert vei med trailertrafikk, der hvor folk i stedet kunne glede seg over sjø, strand og nydelige turmuligheter? Jordvern var en av de andre viktige faktorene, og etter en opptelling etter møtet var de fleste av de de store bøndene i Rygge tilstede. Landskapsvern og folkehelseperspektivet ble også fremsnakket som den store viktige betydningen. Det var enighet om at en snarest må få regnet på hva prislappen faktisk ville komme på for en fergevei gjennom svært utrygge grunnforhold langs sjøsiden. Men det som voldet mest tid var å folk til å forstå den meget uforståelige og selsomme måten Statens vegvesen hadde valgt sine vei-alternativer på.

I Norsk Transportplan (NTP) er det tatt inn følgende «consensus»: «Regjeringen vil legge vekt på at nye samferdselsanlegg ikke planlegges gjennom eksisterende verneområder med nasjonale naturverdier.  Det er et nasjonalt mål at tapet av verneverdige kulturminner skal minimaliseres. I byer og tettsteder skal hensynet til kulturhistoriske områder   og sammenhenger vektlegges ved planlegging av infrastruktur. Verdifulle kulturlandskap med dets innhold av kulturhistorie, naturmangfold og estetikk skal ivaretas.  Det er et overordnet mål at kulturarven skal bevares som bruksressurs og kilde til kunnskap, opplevelse og verdiskapning.»

Det er betryggende å vite at det er Samferdselsdepartementet selv som har forfattet NTPen og at det er de som eventuelt skal forelegges korridorvalgene fra Statens vegvesen.

Leder av Samferdselskomiteen i Fylkeskommunen Østfold, Olav Moe, tok forsamlingen fint igjennom hva de som innbyggergruppe kan og bør gjøre i den fasen veiprosjektet er nå. Det å inspirere alle stortingsrepresentantene som representerer Østfold, på tvers av partitilhørighet, til å samarbeide om nettopp denne saken, er kanskje den viktigste saken som kan gjøres akkurat nå. Moe oppfordret videre til å fortsette det gode arbeidet for saken med å påvirke med kunnskapsbasert informasjon i en hyggelig og konstruktiv tone.

Hensikten med arbeidsmøtet var å forløse nye ressurser, og mange skrev seg på listene. Det tyder på at mange flere vil bidra til å engasjere seg i saken. Det oste god og konstrukt innbyggerengasjement!