Lyspunkt i en dyster tid

LEDER: I disse koronatider har næringslivet i Moss fulgt opp de gamle tradisjonene.

Ifølge NAV var det 1.412 arbeidsløse i Moss ved den siste oppdateringen 17. mars. Én uke tidligere var tallet 738. Dette er en formidabel økning, og andelen arbeidsløse er nå 5,9 prosent i Moss.

Dette er den ene siden av situasjonen i byens arbeidsliv. På den andre siden er det også en positiv tendens, så rart det enn kan høres ut.

Blant de største bedriftene går faktisk de aller fleste som normalt. Det er sendt ut permitteringsvarsel hos Aker Solutions, men dette er også den eneste av de ti største bedriftene som foreløpig har varslet permitteringer.

Gjennom hele 1900-tallet hadde Moss et svært variert næringsliv, med bedrifter som dekket ulike behov. Moss var store innen cellulose og treforedling. Det var skipsverft og landets viktigste låsfabrikk var etablert her. Helly Hansen, Høyang Polaris og Moss Glassverk var ledende på sine områder. Og på et tidspunkt var det hele 14 plastfabrikker i byen.

I disse koronatider er det verdt å merke seg at næringslivet i Moss har fulgt opp de gamle tradisjonene. Hansen Protection er ledende innen beskyttelsesutstyr, blant annet til oljesektoren. Denne måneden har bedriften tilbudt Helsedirektoratet beskyttelsesdrakter som kan brukes i sykehussektoren. Selv om det er et stort behov for slikt utstyr, har helsemyndighetene merkelig nok ikke respondert på tilbudet.

Mossebedriften Skooler er sentral i arbeidet med å sikre skoleelever fjernundervisning. Bedriften Eurofins Norge på Kambo tilbyr analyse- og konsulenttjenester til blant annet tilsynsmyndigheter og matvareindustrien. Arbeidsplassene på disse bedriftene er så langt trygge, og det er i alle fall et lyspunkt i en ellers dyster tid.