La oss heller snakke om de eldre som en «ressursbølge»

Du har vel hørt påstanden om at «alderen har ikke så mye å si, med mindre du er en ost». I virkeligheten betyr alderen alt. Det erfarer pensjonister i form av aldersdiskriminering, til tross for at dette nå er forbudt ved lov.

Av: Carl S. Solberg, kandidat for Høyre til kommunevalget 2019

 

Jeg er lei av å høre om «eldrebølgen» som en utgift for samfunnet – vi bør heller snakke om «ressursbølgen»!  Forskning viser at pensjonistene utfører frivillig arbeid til en verdi for samfunnet på 25 milliarder hvert år.

I tillegg kommer de 800.000 pårørende her i landet som yter omsorg for ektefeller og slektninger. Årlig utfører de 110.000 årsverk med iherdig innsats, ifølge stiftelsen Fritt Ord. Det er disse pårørende som får norsk helsevesen til å fungere.

Derfor er Moss Høyres mål viktig: «Vi skal være en foregangskommune når det gjelder frivillighet.»

Også Statens seniorråd påpeker betydningen av en aktiv frivillighetspolitikk. Det må vi satse på i nye Moss – med rekruttering av seniorer som en sentral del.

Og én ting til: Det er ca. 700.000 aleneboende minstepensjonistene i Norge som i dag lever under EUs fattigdomsgrense. De er ikke opptatt av slagord som verdighet, men et dagligliv med innhold – som deg og meg. Først da kan vi avlive den sarkastiske myten om at «når de heldige blir gamle, vil de sitte i parken og mate minstepensjonistene…»