Klimabudsjett i Nye Moss

LEDER: De seks samarbeidspartiene som skal styre Moss i fire år framover, har lagt lista høyt når det gjelder klimasatsing. Det må også gjenspeiles i det kommende budsjettet for 2020.

Vi gratulerer Moss kommune, som nylig er blitt kåret til Årets Sentrum 2019. Det er en anerkjennelse som blir fint å ta med seg når alvoret snart senker seg over det nye flertallet som skal styre byen de kommende årene. I tida som kommer, må storkoalisjonen på seks partier foreta noen tøffe valg.

Den første store prøvesteinen blir budsjettet for Nye Moss, som rådmannen vil legge fram 31. oktober. Det er naturligvis ingen som ennå vet noe om budsjettets konkrete innhold. Men hvis vi tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen, som alle de seks partilederne har signert, må budsjettet gjenspeile alle de gode intensjonene om miljøtiltak. Selv om MDG nå er det nest minste partiet i flertallskoalisjonen, har partiet fått satt et sterkt fotavtrykk på samarbeidsavtalen. Første setning setter standarden:

«Vi vil erkjenne natur- og klimakrise, og slik legitimere virkemiddelbruk og prioriteringer for å holde oss innenfor naturens tålegrenser». De seks partiene lover også at «Saker som legges fram for vedtak i utvalg og kommunestyret skal påpeke konsekvenser relatert til klimabudsjett og relevante bærekraftsmål».

Hvis dette skal bli mer enn fagre ord, må det første årsbudsjettet for Nye Moss bli preget av denne formålsparagrafen. Dette vil nødvendigvis innebære endringer i innbyggernes levemåte. De seks partiene har forpliktet seg til å arbeide for et bilfritt sentrum, noe som blant annet kan gjøres ved at parkeringsavgiften i sentrum blir høyere, og at deler av denne avgiften går til subsidiering av månedskort på buss. Det kan føre til at handelen i Moss sentrum blir skade­lidende, og at enda flere bruker bilen til Mosseporten eller Rygge Storsenter for å handle. Eller blir det også innført parkeringsavgift ved alle kjøpesentrene, slik at flere ser seg tvunget til å la bilen stå, og i stedet kjører kollektivt? Slike konsekvenser må vurderes når tiltak skal relateres til klimabudsjett og relevante bærekraftsmål.

Styringsflertallet slår også fast at matjorda innenfor kommunens grenser skal sikres varig vern. Hvordan samsvarer det med Bane NORs planer om togparkeringsanlegg i Rygge eller på Kambo? Vil kommunens intensjoner påvirke Bane NORs prioriteringer? Siden det nå ser ut til at statlige myndigheter skal overta ansvaret, og dermed den endelige beslutningen for den gigantiske togparkeringsplassen, tyder mye på at kommunestyrets intensjoner om å sikre matjorda varig vern, kan ryke relativt tidlig i den nye styringsperioden.