Kjære innbyggere av Rygge

Hva skal vi med representanter som ikke representerer folket, spør Tor Petter Ekroll (Sp).

Av: Tor Petter Ekroll, tidligere aksjonsleder for «Ja til folkeavstemning i Rygge»

 

For 3 år siden besluttet våre kommunerepresentanter i Rygge å slå oss sammen med Moss. En kommunesammenslåing er endringer av de demokratiske rammene. Derfor er det et spesielt krav i inndelingsloven (paragraf 10) om at folket blir involvert og hørt før beslutningen tas.

Ved kommunevalget i 2015 valgte vi kommunestyrerepresentanter i Rygge for at de nettopp skulle representere oss innbyggere. De ble valgt for å ivareta og representere våre lokale interesser også mot sentralmakten Regjering og Storting når det var krevd.

Kun kort tid etter valget ble kommunestyret, av Regjeringen, bedt om å finne samarbeidsløsninger for slå seg sammen med andre kommuner. Det skapte stort engasjement i Rygge da kommunestyrerepresentantene selv mente de kunne avgjøre dette uten å ta hensyn til folket. I en spørreundersøkelse mente hele 79% av befolkningen i Rygge at de burde bli hørt gjennom en folkeavstemning. Kun 17% mente at representantene selv kunne avgjøre dette (HiH). Siden representantene ikke ville legge denne eller senere undersøkelser til grunn, engasjerte folket seg og samlet inn over 3000 underskrifter i den hensikt å gi et klart signal fra innbyggerne om å bli hørt! Våre representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre ga blaffen i hva folket i mente.

De sa det rett ut. Folket vet ikke sitt eget beste. Det er for mange følelser i folket for at de kan ta så viktig valg. På kommunestyremøtet hvor beslutningen om folkeavstemning skulle tas, ble det innledningsvis ikke nevnt med ett ord at folket hadde engasjert seg med over 3000 underskrifter hvor de krevde å bli hørt - kravet fra folket er også i tråd med et Stortingsvedtak fra 1995 om at folket må bli hørt ved sammenslåinger.

Hva skal vi med representanter som ikke representerer folket?

Vi gjennomfører valg hvert 4. år for at vi skal gi representantene ny tillit, eller kaste dem vi mener ikke har representert oss.

Kjære borgere av Rygge. Da representanter fra Høyre, Ap og Venstre ble advart mot å ikke lytte til folket, svarte de at folket ville glemme vår advarsel.

Nå står vi borgere av Rygge altså ovenfor et nytt valg i en ny kommune.

I et demokrati må representantene være tjenere for folket, ikke ved å ta avgjørelser mot folket.

Som ansvarlige velgere som vi ALLE er, er det min plikt som tidligere aksjonsleder for «Ja til folkeavstemning i Rygge» å minne dere på den urett som ble begått i 2016 da folket engasjerte seg, men ikke ble hørt.

Det er makt i hver stemme. Still politikere til ansvar. Bruk stemmeseddelen!