Kinkig utspill om kvinner

LEDER: Moss Venstres krav om omvalg av formannskapet på grunn av skjev kjønnsbalanse, kan skape en kinkig politisk situasjon. Høyres Harald Fløgstad er den eneste mannlige representanten i formannskapet som ikke er gruppeleder, og er realistisk sett den eneste utbyttbare politikeren.

Selv om Moss Venstre gjorde en god valgkamp, og sikret seg to representanter i Moss kommunestyre, har de havnet utenfor alle sentrale utvalg. Et parti som KrF, med kun én representant i kommunestyret, har både fått plass i formannskapet og i samtlige fem hovedutvalg. Venstre har fått dårlig betalt for sin lojalitet til de øvrige borgerlige partiene i Moss bystyre i forrige periode.

I Rygge er partiet også i posisjon sammen med Ap, Sp og KrF, og Venstre har også varaordføreren fram til årsskiftet.

Gruppeleder Finn-Erik Blakstad ligger likevel ikke på latsiden. Nå slår han til med et krav om omvalg på formannskapet. Ikke fordi han tror at Venstre vil bli representert. Men fordi det er skjev kjønnsfordeling. Klagen fra Venstre vil bli behandlet på kommunestyremøtet onsdag 6. november.

Formannskapet i Moss består av gruppelederne i de fleste partiene. I tillegg til gruppeleder Shakeel Rehman, er Moss Ap representert med to kvinner; ordfører Hanne Tollerud og Irene Hetmann Landgren. Det er åpenbart at byens største parti ikke vil bytte ut sin gruppeleder til fordel for en tredje kvinne. Tor Petter Ekroll (Sp) er blitt varaordfører, og siden Sp ikke har mer enn én representant i formannskapet, er det helt uaktuelt å bytte ut ham. Frp har fire mannlige representanter i det nye kommunestyret, og har derfor ingen mulighet til å bytte ut gruppeleder Michael Torp med en kvinne. Det samme gjelder Finn A. Jensen, som er enslig svale i kommunestyret fra Moss KrF.

Hvis det blir vedtatt å følge kravet fra Venstre om å øke kvinneandelen, må det skje på bekostning av enten Høyre, Rødt, SV eller Ny Kurs. Rødt og SV er med i styringsflertallet, og vil dermed ha sikret seg mot å få byttet ut sine gruppeledere. Ny Kurs er også representert med sin gruppeleder, og partiet oppnådde å bli byens tredje største parti ved valget. Ny Kurs har inngått et teknisk samarbeid med Høyre og Frp når det gjelder posisjoner, og det er tvilsomt at det blir akseptert at Ny Kurs skal tvinges til å velge Anette Mjelde eller Therese Bakkevig, i stedet for sin gruppeleder Arild Svenson.

Moss Høyre har tre politikere i formannskapet; to av dem er kvinner. Harald Fløgstad er den eneste mannlige representanten som ikke er gruppeleder. Han var partiets ordførerkandidat, men overlot gruppelederjobben til Sissel Rundblad. Det er klart at heller ikke Høyre ønsker å bytte ham ut. Men realistisk sett er Fløgstad den eneste utbyttbare representanten i Moss formannskap.