Ja til døgnåpen legevakt for hele Mosseregionen

LEDER: Døgnåpen legevakt er en åpenbar vinn-, vinn-, vinn-, vinnsak. Den gjør det mer forutsigbart med legetjenester for innbyggerne i Moss, Våler, Råde og Vestby, og gir dermed en bedre pasientsikkerhet.

En prosjektgruppe foreslår at det blir døgnåpen legevakt i Moss. De får støtte fra rådmannen i Moss. Forslaget skal opp i Eldrerådet 25. februar, og deretter i Moss formannskap og kommunestyret.

Døgnåpen legevakt er en åpenbar vinn-, vinn-, vinn-, vinnsak. Den gjør det mer forutsigbart med legetjenester for innbyggerne i de fire kommunene, og gir dermed en bedre pasientsikkerhet. Fastlegene blir betydelig avlastet. Ambulansepersonell kan være sikre på at pasientene kan komme inn på legevakta. I dag hender det at ambulansene kommer til legevakta rundt stengetid, og dermed må ta nye kjøreturer for å få pasientene til fastleger i distriktet. Utvalget som har regnet på konsekvensene, har også funnet ut at en døgnåpen legevakt er billigere enn dagens ordning.

I dag er Mosseregionens legevakt en felles legevakt for Moss, Våler, Råde og Vestby, der Moss er vertskommune. På hverdager mellom kl. 08.00 og 16.00 er legevakten stengt, og befolkningen blir henvist til én av tre leger som har daglegevakt den aktuelle dagen, avhengig av hvor man bor eller befinner seg. Moss og Våler har én daglegevaktordning, Våler og Rygge har en annen daglegevaktordning, mens Vestby har sin egen daglegevaktordning.

På grunn av ulikt innbyggertall i vaktdistriktene, får fastlegene i Moss/Våler og Rygge/Råde ulikt beløp i kompensasjon for å ha daglegevakt, henholdsvis 3.100 og 2.300 koner per vakt. Fastlegene varsler at de vil kreve beløpet betydelig oppjustert, hvis det ikke blir etablert en døgnåpen legevakt. Fastlegene ønsker en kompensasjon som speiler den ekstrabelastningen de har ved å jobbe daglegevakt på toppen av sine andre forpliktelser.

Det er positivt at rådmannen i Moss viser handlekraft ved initiativet om å få til en ordning med døgnåpen legevakt. Vi regner med at Eldrerådet kjenner sin besøkelsestid, og går inn for ordningen.