Hva ofrer vi når frivilligheten skal ut på anbud?

DEBATT: Vi ønsker at kommunen fortsatt skal drive frivilligsentralen, og inviterer politikere fra alle partier til dialog om Frivilligsentralens arbeid og framtid, skriver Referansegruppa for Rygge Frivilligsentral.

Av Referansegruppa for Rygge Frivilligsentral, brukere av tilbudene og lag og foreninger tilknyttet Rygge Frivilligsentral

Åpent brev til alle politiske partier i Nye Moss.

Fra 01.01.20 er Rygge og Moss en kommune. Mange i Rygge er engstelige for å bli «lillebror» i denne storkommunen og følger med i innspurten. Dette får også betydning for hvordan vi vil stemme i år.

29. mai behandlet Fellesnemda saken om «Organisering av frivilligheten i nye Moss kommune», og det ble fattet et vedtak om at frivilligheten skal legges ut på anbud, noe som gjør at Frivilligsentralen i Rygge ikke skal være knyttet til kommunen.

Dette har skapt sterke reaksjoner blant dem som er engasjert i Rygge Frivilligsentral. Hvorfor endre på det som fungerer bra? Må alt være likt i den nye kommunen? Har man vurdert nøye hvilke følger dette kan få for oppslutningen i det frivillige arbeidet?

Spørsmålene og uklarheten rundt vedtaket førte til en spontan underskriftkampanje, og nærmere 100 underskrifter ble overlevert ordføreren i Rygge.

Frivillighet er ingen konstant størrelse eller ressurs. Frivillighet må ikke tas som en selvfølge. Frivilligheten er summen av alle de enkeltindivider som frivillig ønsker å bidra til fellesskapet. Frivillighet er ferskvare og må stimuleres og pleies. Frivilligheten har vært og skal bare være et supplement til offentlige tjenester.

Referansegruppa for Rygge Frivilligsentral ønsker at kommunen fortsatt skal drive frivilligsentralen, og inviterer politikere fra alle partier til dialog om Frivilligsentralens arbeid og framtid på Rygge Frivilligsentral onsdag 4.september kl.12.30- 13.30. Vi ønsker å vise noen av aktivitetene vår, fortelle om virksomhetene og hvordan vi driver slik at politikerne selv forstår hvilke ressurser som nå kan forsvinne.