Husk helseansatte også etter krisa

LEDER: Nå er det lett å se hvilke viktige funksjoner alle ansatte i helsevesenet utfører. Dette må vi huske på når situasjonen normaliserer seg.

Ved inngangen til denne helgen har 70 personer testet positivt for koronavirus i Moss. To av de smittede har dødd. Det er sannsynlig at tallene vil stige, og det vil også presset på de ansatte i helsesektoren.

I lørdagens avis har vi en reportasje om Moss kommunes første forsvarsrekke mot viruset; koronalegevakten.

Gjennom et helt døgn er det rundt 22 ansatte på vakt, og de gjør en fantastisk innsats. De jobber på en arbeidsplass som er i høyrisikogruppen, og deres innsats er vesentlig for at helsevesenet greier å begrense utbredelsen av koronaviruset. Hele befolkningen skal være glade for at de ansatte jobber mer enn noen kan forvente i de vanskelige tidene hele samfunnet opplever.

Det er også tøffe tider for ansatte, pasienter og pårørende ved Orkerød sykehjem. Dette er det sykehjemmet i Moss som er hardest rammet. Status fredag 3. april, var at 63 av de 84 pasientene som bor på sykehjemmet, er satt i karantene. Dette er demenspasienter, og de opplever at sykehjemmet er stengt for besøkende. Hele 62 ansatte får ikke gå på jobb. Et flertall av dem er i karantene, mens en del er hjemme på grunn av luftveisplager. Seks av de ansatte er blitt smittet.

Dette er naturligvis en kritisk situasjon for hele sykehjemmet, og de ansatte som er på jobb må stå på ekstra for å kunne utføre oppgavene sine. Det jobbes hardt i Moss kommune for å løse den krevende situasjonen.

Tillitsmannsapparatet og administrasjonen jobber godt sammen for å omplassere ansatte, slik at de stedene som rammes hardest, får tilstrekkelig med bemanning. I denne krisetida er det lett å se hvilke viktige funksjoner alle ansatte i helsevesenet utfører. Dette må vi også huske på når situasjonen normaliserer seg. Det er ytterst viktig at både arbeids- og lønnsforhold blir så gode at det fortsatt vil være attraktivt å jobbe på alle nivåer innen helsevesenet.

LES OGSÅ: 12 kommunale helsearbeidere i Moss smittet