Hoppern skole med fine resultater - beste praksis betyr at andre kan bli like gode!

Det er glitrende å få så konkret dokumentasjon på at noen skoler tydeligvis har knekket koden, skriver Jørn Ramberg (H).

Av: Jørn Ramberg, kommunestyrekandidat for Høyre

 

Fersk forskning i Moss viser at grunnlaget for et godt utdanningsløp legges allerede i grunnskolen. Det bør ikke overraske, men er likevel interessant. Her i Moss er tydeligvis Hoppern den store vinneren.

De som går ut derfra - spesielt jentene - har det beste grunnlaget for å gjøre det bra senere. Det er glitrende å få så konkret dokumentasjon på at noen skoler tydeligvis har knekket koden og gir sine elever et bedre tilbud en andre.

Med et slikt utgangspunkt - og Høyres klare ambisjon om å fremme kvalitet i skolen - skulle man nå kunne ha et godt utgangspunkt for å finne ut hva Hoppern gjør som øvrige skoler i Moss kan lære av. «Best practice» betyr å lære av de beste og bringe disse ideene videre til andre i samme eller andre virksomheter. Slik tenker Høyre. Målet er at alle skal bli best mulig - og da skal vi lære av hverandre og de beste!