«Helseprofitører» er det nye skjellsordet fra det røde styringsflertallet

DEBATT: Det røde styringsflertallet i Moss har skaffet seg monopol, og nekter innbyggerne valgfrihet og de beste helsetjenestene, mener Høyrepolitiker Jørn Ramberg i dette leserbrevet.

Jørn Ramberg, Høyrepolitiker i Moss

Vi leser i avisen om tusenvis av besøk fra kommunens hjemmetjeneste hver uke. All ære til dem som står på for dem som trenger hjelp og bistand i sin hverdag. Enkelte av disse besøkene går ikke som planlagt; noe man faktisk må forvente. Men det som er på grensen til sjokkerende ,men dessverre overhodet ikke overraskende, er at kommunen ikke har noen planer om å foreta en jevnlig evaluering/kvalitetsgjennomgang av hvor mye som går galt og hvorfor. «Det er veldig ressurskrevende» er kommunens svar. Dette er beklageligvis veldig kjente toner.

Som mangeårig medlem av det tidligere Helse- og sosialutvalget i Moss kommune, registrerte jeg at evaluering og kvalitetssikring var et evig stridstema mellom Høyre og de styrende, røde partiene. I det private er en jevnlig kvalitetskontroll, evaluering og ambisjon om å bli bedre en selvsagt del av en bedrifts hverdag. Det er faktisk en forutsetning for å overleve. Med mindre man har monopol. Men, Moss kommune bryr seg lite om denslags. Veldig ofte var svaret at «akkurat nå har vi så mye å gjøre», «vi har hørt at folk er fornøyd» og «det får holde at vi tar slike evalueringer med 3,4,5 års mellomrom». Alle som har et visst kjennskap til slikt arbeid, vet at det siste argumentet er meningsløst. En og annen sjekk med mange års mellomrom er en pliktøvelse uten annet formål enn å kunne hevde at «jammen, dette har vi undersøkt!»

Når det gjelder ambisjonene for forbedring husker jeg spesielt èn «ambisjon» etter en brukerundersøkelse: «Ambisjonen for neste undersøkelse er at vi ikke skal komme dårligere ut»... Er dette det kommunen tilbyr sine innbyggere? Med et snev av seriøsitet skal man selvsagt identifisere områder med dårlig score og jobbe målrettet for at disse skal bedre. Dette blåser det røde styringsflertallet i Moss i. De har skaffet seg monopol og nekter innbyggerne valgfrihet og de beste tjenestene. På så godt som alle områder den gang Høyre styrte var innbyggerne mer fornøyd med tjenestene fra de private. Men dette har selvsagt de røde forbudt og kastet ut slike leverandører. I tillegg var flere av disse tjenestene billigere for skattebetalerne i Moss. Men det spiller heller ingen rolle for det røde flertallet. «Private skal ut - uansett». Noen ville vel kalt det å være på grensen til en religiøs fanatisme. «Helseprofitører» er det nye skjellsordet fra den kanten.

Det er dessverre (for) lenge til neste kommunevalg, men det er neppe noen overraskelse at Høyre også da vil kjempe for de beste og rimeligste tjenestene - uansett leverandør, jevnlige kvalitets- og brukerundersøkelser for å bli bedre, og valgfrihet for våre innbyggere. Beklageligvis må vi leve med å bli tilbudt tjenester som ikke nødvendigvis er de beste og ikke nødvendigvis de billigste i en kommune som egentlig ikke bryr seg om tjenestene er gode eller dårlige. Det skal bare være sånn. Det har «noen» blitt enig om.