Har vi et skolesvik? MDG vil gi førsteklassingene en bedre skolestart!

Det første skoleåret må være mer variert, mener MDGs listekandidat fra Moss.

Av: Kristin Lind-Larsen, listekandidat Moss MDG

 

Mange førsteklasses unger er straks klare til skolestart og de aller fleste gleder seg. 5-åringer og 6-åringer som står foran 10,12,15 eller 18 års skolegang. Noen av de som starter sin skolekarriere i høst kan allerede lese og er superklare for å lære mer! Noen er ikke klare i det hele tatt, men finner seg til rette takket være gode lærere med varierte skoledager. Noen er klare men møter en skole som fra første skoledag er tilpasset de som klarer å lære ved å høre, lese og gjøre oppgaver sittende ved pulten sin.

Vi i MDG mener sammen med mange lærere at det første skoleåret må være mer variert. Skoledagen må være mer lekbasert og tilpasset både de med behov for fysisk aktivitet og variasjon, og de som er super klare for å lære - og som lærer godt både via tradisjonell skole og andre aktiviteter. MDG har da også nettopp fått stor ros fra Utdanningsforbundet i Viken som «digger» skoleprogrammet vårt. Det er vi stolte av og glade for.

I artikkelserien «Skolesviket» beskriver lærere, elever og foreldre hvordan skolereformen med skolestart for seksåringer har ført til for mye stillesitting, stress og teori med store konsekvenser for enkelte barn som ikke har funnet seg raskt til rette. Vi har ikke råd til å miste barnas skoleglede allerede fra første skoledag og må jobbe for at alle skolestarterne får aktiviteter som motiverer, utvikler kreativitet og blir kilde til livslang læring. 

Turdager, aktiv bruk av nærmiljøet, en time bevegelse hver dag, lek og fokus på læring på ulike måter bør være del av skolehverdagen. Læringen skal skje på skolen og leksefri bør vurderes for de laveste klassetrinnene. Det bør bli lettere å få utsette førsteklasse eller starte tidligere for de som er klare for det. Skolene bør også ha miljøarbeidere og sosiallærere som kan følge opp skolestarten spesielt for å hindre at noen faller utenfor fra starten av skolen. 

Skolehager, bruk av «100-meterskogene» og den nye «snorkelløypa» på Tronvik er tilbud elevene i Mosseskolen bør få mulighet til å glede seg over gjennom skoleløpet sitt. Det gir praktisk læring, øvelse i ulike miljøer og bedre kunnskap om både naturen og sitt eget nærmiljø.

Vi mener at nærmiljøskolene er viktige knutepunkt i Moss/Rygge og ønsker å beholde de skolene vi har nå. Vi har flinke lærere men må sørge for nok midler til at alle lærere får kurs og utdanning som gjør at den nye læreplanen som kommer i 2020 blir det løftet skolen og førsteklassingene trenger.