Full støtte til de streikende

Torsdag 10. oktober streiker Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund for framtidens jernbane. Fagforbundet Moss og Våler støtter streiken.

Av: Hilde R. Torgersen (leder) og resten av styret i Fagforbundet Moss og Våler

 

EUs jernbanepakke, som regjeringa ønsker å slutte seg til, betyr at vi gir fra oss råderetten over jernbanen og det fører til at anbud, privatisering og konkurranseutsetting blir obligatorisk.

Fagforbundet Moss og Våler støtter streiken fordi dette er noe som også norske kommuner står overfor i fremtida.

Økt press på privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester, økt press på å markedstilpasse driften av kommunene og mer press på ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår er resultatet av regjeringas ønske om å tilnærme seg EUs regelverk.

Streiken for fremtidas jernbane og mot EUs tvangstrøyer handler om hvilket samfunn vi vil ha i tiden framover. Fagforbundet Moss og Våler vil ha et samfunn hvor Norge fortsatt har råderetten over egen infrastruktur og over egne tjenester. Derfor støtter vi Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund den 10. oktober.