«Frivilligsentraler – ja takk»

Om noe er sikkert, er det å fjerne tilskuddet til frivilligsentraler ikke et godt bidrag, skriver Kari Henriksen.

Kari Henriksen
Arbeiderpartiet

 

Vi har Frivilligsentraler over hele landet. Det er bra! Felles for dem er at de er bra for folk som vil bidra til å hjelpe andre, bra for folk som trenger litt hjelp og kontakt i hverdagen, og bra for lokalsamfunna som trenger frivillige. 

Frivilligsentralene trengs. Dagens ordning har ført til flere sentraler og stort engasjement. I sin iver etter å effektivisere har regjeringen nå kasta sine øyne på frivilligsentralene. Først fjerna de øremerkinga av penger og nå endre de finansieringsgrunnlaget. Det betyr at frivilligentralene i store kommuner får mer og i folk som bor i små og sårbare distriktskommuner, der tilbudene fra før kan være få, får mindre. For eksempel får Kvæfjord kommune i Troms redusert tilskuddet fra 414 til 102.000. Iveland i Agder får ca. 290.000 kroner mindre. Og de er ikke alene. Rundt 260 kommuner får redusert tilskudd.

Les også: Internasjonal kvinnegruppe i Fredrikstad er et trygt sted å være (Demokraten+)

Arbeiderpartiet har advart mot dette og foreslått at det særskilte tilskuddet til sentralene må beholdes. Dette er nok et forslag fra regjeringen som rammer folk i distriktene, Stadig flere bor alene, vi har mange eldre, vi vet at ensomhet og psykisk uhelse er et stort problem. Regjeringas kuttpolitikk til arbeidsledige og kronisk syke mennesker i sårbare situasjoner rammer mange og kommunene må ta større ansvar.

Mange får god hjelp av frivillige. Stram kommuneøkonomi gjør lovfesta oppgaver til budsjettvinnere. Innen frivillighet og kultur er det få lovpålagte oppgaver. Jeg tror frykten for å ikke kunne hjelpe folk som trenger andre mennesker og aktiviteter i hverdagen er en av årsakene til det store engasjementet for å skjerme frivillighetsentralene. Om noe er sikkert, er det å fjerne tilskuddet til frivilligsentraler ikke et godt bidrag.

Debatt: «I stedet for å bygge sykehjem og omsorgsboliger skal Arena Fredrikstad bygges – til 800 mill.»