Fritt brukervalg med røde briller

Rødts leder i Helseutvalget i Moss er «redd for det han ser» gjennom sine røde briller. Det er vi i Høyre også – gjennom våre briller, men vi er redd for helt andre ting.

Av: Jørn Ramberg, Moss Høyre

Rødt har sett «hva privatiseringen av sykehjem og hjemmetjenester gjorde med våre velferdstjenester». Pussig. I Høyre så vi følgende: Vi så en tjeneste som brukerne valgte selv og som de var fornøyd med, vi så sykehjem som ble drevet til fast, rimelig pris med fornøyde brukere og fornøyde ansatte og med et mikroskopisk sykefravær. Dagens drift koster millioner mer hvert eneste år uten noen dokumenterbar bedring i kvalitet. I tillegg meldes det om et galopperende sykefravær – med alle ulemper det medfører for ledere, ansatte – og ikke minst brukerne.

«Høyre-driften» er altså de røde redd for. Hva de egentlig tror de ser fremkommer ikke tydelig i leserinnlegget. Ja, flere leverandører krever bredere oppfølging fra kommunen. Men gevinsten er en tjeneste hvor man får det beste fra flere leverandører – som er i intern konkurranse om å være best og billigst. Det er slik man får gode tjenester – ikke ved å tviholde på et monopol. De røde ønsker seg kanskje tilbake til Televerkets monopoldager i Norge?

Et annet skremmende tema som har dukket opp i senere tid er påstander om at brukere ikke tør kritisere kommunale tjenester. Dette av frykt for «represalier» og et dårligere tilbud. Hva tror de røde ville vært resultatet om denne angivelige holdningen skjedde hos en privat leverandør? Den private ville umiddelbart mistet sine kunder og vært «out of business» på kort tid. Kundene ville ganske enkelt valgt en annen! Hvis påstanden om kommunen stemmer – hva gjør brukerne da? De har ikke noe valg! De må fortsatt ta i mot bistand fra en leverandør de kanskje ikke tør kritisere.

LES OGSÅ: Ole Andreas (28) er redd BPA skal bli kommunalisert i Moss. Bygget på ubegrunnet frykt, mener utvalgsleder.

Leserinnlegget avsluttes med at «Høyre i sitt alternative forslag til Økonomi- og Handlingsplan ..mener at en privatisering av Orkerød, Melløs og Skoggata ville gitt store innsparinger. Dette er altså i strid med kommunens egne vurderinger, og erfaringer fra Sverige.» Et spesielt ordvalg. Dette er ikke Høyres mening – det er fakta! Videre er det pussig at Rødt velger å hente mulige, udokumenterte erfaringer fra Sverige og ikke sin egen kommune. De «vurderer» at Høyres synspunkt er feil, men beklageligvis er det korrekt! Vi må gjette på at det er fordi fakta fra egen kommune ødelegger helt for de rødes ideologiske syn og argumentasjon.