Forsvaret er klimaversting

LEDER: Når myndighetene unnlater å ta et oppgjør med utslippene fra Forsvaret, blir det lite troverdig å be nordmenn spise mindre kjøtt for å redde jordkloden.

I forordet til rapporten «Klimakur 2030» står det: «For å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen må store utslippskutt være på plass før 2030 og i 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn.» I samarbeidsavtalen til styringsflertallet i Moss kommune er det slått fast at FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle vedtak og beslutninger.

Dette er flotte mål, men det skurrer kraftig når klimautslipp fra Forsvaret ikke er vurdert i Klimakur 2030. Bare under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018, bidro Forsvaret med utslipp på 73.530 tonn CO2. Det er like store CO2-utslipp som 9.000 nordmenn samlet slipper ut i løpet av et helt år.

Samtidig presser NATO-sjef Jens Stoltenberg på for at både Norge, og andre NATO-land, skal ruste ytterligere opp. Målet er at samtlige NATO-land skal bruke minst to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på militæret.

I et klimaperspektiv er dette rene galimatias, og slike målsettinger er med på å ødelegge kampen for et lavutslippssamfunn. For folk ser ting i sammenheng, og når myndigheter på alle nivåer i Norge unnlater å ta et oppgjør med de voldsomme CO2-utslippene fra militæret, blir det lite troverdig å be nordmenn om å spise mindre kjøtt for å redde jordkloden.

Siden det er den norske stat som har ansvaret for Forsvaret, kan vi ikke vente at Moss kommunestyre skal gjennomføre lokale tiltak. Men fra 2016 har Rygge flystasjon vært Luftforsvarets base på Østlandet. Det hadde ikke vært unaturlig at politikerne i Moss la fram noen føringer om hvordan de ønsker at flystasjonen skal bidra i klimakampen. Men i den lokale samarbeidsavtalen er flystasjonen utelatt, selv om flyplassen nå ligger i Moss kommune.

I neste kommunestyremøte skal det vedtas en ny kommuneplan; en overordnet veiviser for alle kommende tiltak i kommunen. Der bør også Rygge flystasjon bli plassert; i et miljøperspektiv.