Flott lokalt initiativ om Moria-leiren

LEDER: Moss Ap bør få applaus for sitt sylskarpe standpunkt om å ta imot enslige, mindreårige flyktninger fra Moria-leiren, i motsetning til moderpartiet, som har rotet seg bort i denne saken.

Etter mange uker med unntakstilstand var det befriende å se at de styrende partiene i Moss nylig kom med et klart politisk budskap. De krever at Norge skal ta imot enslige, mindreårige flyktninger fra den hardt prøvede Moria-leiren i Hellas, og de ønsker en del av barna velkommen til Moss. Her er de for øvrig i godt selskap med flere av landets større byer; som Bergen, Trondheim og Stavanger.

Michael Torp (Frp) var raskt ute for å avvise kravet fra Ap, Rødt, Sp, MDG, KrF, SV, og han sa til Moss Avis at han var overrasket over at posisjonen uten forvarsel plutselig åpnet for å drive partipolitikk igjen. Han burde heller se det som et positivt tegn at koronasituasjonen er endret, slik at det er mulig å drive med normalt, politisk arbeid igjen. Det som ikke er overraskende, er at Frp steiler så fort det er snakk om ta i et ekstra tak for flyktninger. Mantraet er at «flyktningene skal hjelpes der de er».

Da var det godt å lese artikkelen til Finn Jensen (KrF), som slår fast at det er begrenset hvor mye hjelp de kan få «der de er» når over 20.000 flyktninger skal hjelpes på et område som er beregnet på 3.000, hvor det er både mat og vannmangel, og hvor alle disse kan bli smittet samtidig. Finn Jensen skriver at han er glad for å være del av et politisk flertall som tar initiativ ut over sin egen nesetipp. Det er et utsagn som fortjener applaus.

Det samme gjelder uttalelsen fra Eirik Tveiten (Rødt) om at «solidariteten vår kan ikke stoppe ved Svinesund». Men mest applaus bør Moss Arbeiderparti få. I en situasjon der partiledelsen i Arbeiderpartiet har rotet seg bort, har lokalpartiet tatt et sylskarpt standpunkt for å ta imot enslige, mindreårige flyktninger fra Moria-leiren.

– Arbeiderpartiet skal styres fra grasrota og opp, ikke fra toppen og ned, sa Shakeel Rehman. Det skal mot til å gå offentlig ut mot sin egen partiledelse.