Fjern parkeringsavgiftene ved sykehusene i Moss, Østfold og Viken

Senterpartiet er lei av avgifter som belaster de svakeste i samfunnet.

Av: Tor Petter Ekroll, 1. kandidat Moss-Rygge Senterparti

 

Vi trenger en fordelingspolitikk som ivaretar vår familie, våre venner og våre naboer om det går dem galt i samfunnet. Om det er tilfeldigheter, medfødte ulemper eller påførte skader, så skal vi alle i fellesskap sørge for å hjelpe våre medmennesker.

Å parkere på sykehuset gjør vi enten som pasient, pårørende eller som ansatt. Alle har den hensikt å ta vare på seg selv og hverandre for å komme sterkere tilbake til det samfunnet hvor vi alle er avhengig av fellesskapet. Å avgiftsbelegge parkering utenfor våre felles sykehus gir feile signaler og en helt unødvendig ekstrabelastning.

Senterpartiet som setter mennesket i sentrum, vil derfor gå inn for å fjerne/redusere parkeringsavgiften ved våre sykehus.