Fingrene fra «fatet»

DEBATT: Hvor mye av vår mest verdifulle matjord og hvor mange veldrevne landbrukseiendommer skal ødelegges under dekke av fellesskapets interesser? spør Sverre Been i dette leserbrevet, som er stilet til ordfører Hanne Tollerud.

Av Sverre Been

Kjære ordfører Hanne Tollerud.

Som gammel mossing og forhenværende lokalpatriot leser jeg ditt utsagn i lokale medier om å ha en « hånd på rattet» med undring. Grunnen til denne undring er følgende: Uttalelsen kan også forståes slik at disse hendene, som skulle ha vært på dette imaginære rattet hele tiden, først NÅ har funnet veien dit. Dette forklarer at Moss ser ut som en by som har vært uten styring gjennom lang tid. Et forklarelsens lys vil som en følge av denne innrømmelsen tilflyte byens borgere. Noen vil sikkert undres og kanskje til og med stille utidige spørsmål i sakens anledning. Undertegnedes siste rest av lokalpatriotisme er i hvert fall ettertrykkelig avlivet, og forsvant «down the drain» med denne uttalelsen. Jeg synes jeg hørte noen mumle om kontrollert byutvikling. At politikerne ønsker å flytte fokus vekk fra det faktum at hendene på rattet har styrt i en annen retning enn det som gavner fellesskapet, er i tråd med gammel vane og således ikke ukjent. FØRST LØSE FERGETRAFIKKEN (RV 19) SÅ JERNBANE VEKK FRA DEN FRA FØR AV TRANGE BYKJERNEN. Flere generasjoner politikere i Moss har kort og godt ikke gjort jobben vi har betalt dem for. Å flytte problemet over til sin gamle nabo (Rygge) vitner om omfattende politisk feighet. DET BLIR SOM Å PRØVE Å RETTE OPP I GAMLE FEIL VED Å BEGÅ STADIG NYE. Slike tilstander bidrar kun til politikerforakt og demokratisk underskudd. Det hjelper lite å ha et strømlinjeformet samfunn med fremtiden bak seg.  

Et annet spørsmål som melder seg blir da om rattet i lange perioder har manglet forbindelse med det som rattet er ment å skulle påvirke: Nemlig hjulene, (hvis vi bruker bilterminologi og roret hvis vi tenker båt.) Alle med et minimum kunnskap om bil/båt vet hva som skjer når styrefunksjonen mangler. VIDERE FERD MOT MÅLET BLIR UNØDIG KRONGLETE OG IKKE MINST «FARLIG.» KOLLISJON OG FORLIS BLIR RESULTATET. Hvis det er dette som er målet så er kursen riktig.

Utviklingen i lokalmiljøet bærer preg av mangel på både tannstang/rattstamme/ror og ratt. Og sist men ikke minst hendene på dette politiske «rattet». Det hjelper lite med hender på et imaginært ratt hvis ikke aktørene har en omforent plan for i hvilke retning kjøretøyet/fartøyet skal bevege seg. Det er i hvert fall slik for oss vanlige borgere at jo større tonnasje et kjøretøy/fartøy har jo strengere er kravene for å føre dette. Slik burde det også være i politikken. Man kan ikke rasjonalisere bort kunnskap og erfaring ved å slå sammen kommuner og ukritisk konkurranse utsette viktige samfunns funksjoner med kun økonomisk gevinst som hovedmål. Hvor riktig dette «sjakktrekket» er vil jo vise seg når den politiske agendaen synliggjøres. Mangelen på arealer er en godt synlig drivkraft både på nord og sydsiden av bykjernen. At «gamle» Rygge nå skal løse problemene rundt fergetrafikken Moss-Horten er en del av denne delvis usynlige agendaen. Det er ingen tilfeldighet at smellet fra den første salven til den nye jernbanetunnelen knapt hadde forstummet før ideen om å ta i bruk den gamle jernbanetraseen og deler av landskapsvern området rundt Værne Kloster til matevei for fergetrafikken. Det skal bli artig å se hvor mange politikerhender det blir på dette «rattet» som kan enes om å styre i riktig retning.

Et annet spørsmål som melder seg er: hvorfor bruke skattekroner på å utrede et vern som få år etter viser seg ikke å være verdt papiret det er skrevet på? Hvor var disse politikerhendene på rattet da vernet ble utredet og stadfestet av Kongen i statsråd? De samme politikerne burde i dag skreket høyst av alle og brukt sin politiske posisjon til å motarbeide et forslag som i ytterste konsekvens er lovstridig. VI BARE SPØR?

Et annet spørsmål som melder seg i denne sammenhengen er: hvor mye av vår mest verdifulle matjord og hvor mange veldrevne landbruks eiendommer skal ødelegges under dekke av fellesskapets interesser? Det er åpenbart at vi kommer til å få problemer med selvforsynings graden hvis vi fortsetter å bruke matjorda vår til å produsere «hagetapet» og legge det resterende under asfalt til fergetrafikken. Hva med eiendommene langs veitraseen og deres ve og vel? Hva med berørte landbrukseiendommer som allerede har avstått betydelige arealer til jernbanebyggingen? Det betviles at disse grunneierne har behov for å avstå mer grunn til forurensende infrastruktur på fellesskapets alter.

Ut fra disse dystre fremtidsutsikter utfordrer jeg derfor i første rekke våre politikere både lokalt og sentralt om å lære seg å bruke det imaginære rattet til å stoppe denne galskapen en gang for alle. Vi som bor i området og mange med oss skal bidra til at denne utviklingen får den oppmerksomheten den fortjener. Ganske mange begynner å få nok av en "tidsånd" som tar i bruk resten av det vi sårt kommer til å trenge i en ikke alt for fjern fremtid. SÅ DERFOR: HOLD FINGRENE VEKK FRA DETTE FATET.

Ha en så god dag du kan, hilsen en forhenværende lokalpatriot