Falske nyheter fra Shakeel Rehman

Shakeel Rehman forsøker å «ta igjen» etter at jeg har kritisert Ap for å danne flertall med Høyre i en lang rekke saker, skriver Eirik Tveiten.

Av: Eirik Tveiten, ordførerkandidat for Rødt

 

Shakeel Rehman fra Moss Arbeiderparti, antyder i Dagsavisen Moss Dagblad at Rødt i Moss ikke lenger tilhører venstresiden og at vi skal inngå i et nytt styringsflertall med Ny Kurs. Dette kan jeg på det aller sterkeste avkrefte: Rødt kjemper for venstresidas saker, og vil aldri kunne støtte en ordfører fra høyresida.

Dette er rett og slett falske nyheter fra Rehman, som forsøker å «ta igjen» etter at jeg har kritisert Ap for å danne flertall med Høyre i en lang rekke byutviklingssaker, og nå i saken om å utøve miljøkriminalitet ved utfylling av våtmarksområdene på Vanem. Men det er altså Ap som i en rekke saker har forlatt venstresida for å gå i kompaniskap med Høyre, og det blir ikke noe mindre sant av at Ap finner på en historie om at Rødt liksom skal gjøre noe lignende.  

Rehman driver også fantasifull omskriving av Moss APs rolle i noen av de viktigste sakene Rødt har tatt initiativ til i dagens Moss bystyre. Ifølge Rehman var det nemlig AP som (sammen med SV og MDG) tok initiativet til å rekommunalisere Orkerød sykehjem og Skoggata bo- og servicesenter. Likeledes var det disse tre partiene som i følge Rehman tok initiativet til at kommunen ikke lenger skal ta barnetrygden fra kommunens fattigste ved å regne den som inntekt ved beregning av sosialhjelpsgrunnlaget, samt innføring av Oslo-modellen for et rettferdig arbeidsliv, og at det i Moss er et prøveprosjekt for leksefri skole på Ramberg skole.

Dette er uredelige retoriske knep fordi det lett kan dokumenteres at dette er forslag som Rødt har fremmet og stått i spissen for. Noen raske søk i Moss Avis/Dagsavisen Moss eller i kommunes egne dokumenter vil vise dette. I virkeligheten måtte vi kjempe ganske lenge før vi fikk disse partiene til å snu i noen av disse sakene. Men, vi innrømmer gjerne at vi aldri ville ha fått vedtatt dette med et annet politisk flertall. Rødt har altså vært en pådriver for at Ap har snudd, vi har dratt Ap mot venstre, og det er vi stolte av.

I en sak har vi imidlertid ikke klart å rikke Ap, og det er i saken om jernbanestasjonen. Allerede i 2012 lanserte Rødt alternativet om å få utredet en alternativt jernbanetrase med stasjon under Basartaket/Myra. Den gang fantes verken MDG i Moss, Bedre Byutvikling Moss eller Ny Kurs! Det ble møtt med ulike skremsler fra bystyrets flertall Moss AP og Høyre, med at et slik forslag satt hele jernbaneprosjektet i fare og kunne føre til at jernbanen gjennom Moss og Østfold ikke vil bli noe av. I tillegg ble det satt ut rykter om at Rødt var korrupt og i lomma på det private næringsliv (les: Höegh Eiendom). Dette ryktet er nå behørig dementert.

Ved kommunevalget i 2015 gjentok Rødt kravet om en alternativ jernbanetrase som også skulle inkludere en ny Riksvei 19 (fergevei) i tunnel fra Kleberget til Årvoll. Men også dette ble møtt med påstander om at det var for sent, at løpet var kjørt og at det ville sette hele jernbaneprosjektet gjennom Østfold i fare.

I løpet av den siste fireårsperioden har motstanden mot Bane Nors jernbanetrase fortsatt å vokse. Bedre Byutvikling Moss og et nytt parti, Ny Kurs, har blitt dannet, og MDG har kommet på banen og stilt det samme kravet som Rødt.

Dette betyr ikke at vi planlegger noe nytt styringsflertall, det er selvfølgelig ingen tvil om at Rødt hører hjemme på venstresida, men vi forbeholder oss retten til å stå på vårt standpunkt i jernbanesaken og har varslet at vi vil legge inn forslag i det nye Moss kommunestyre om at Myra-alternativet utredes, og at problemene med fergetrafikken blir løst samtidig. Ved å flytte fergeleiet lengre sør til Kleberget og biltrafikken i tunnel til Årvoll.

Rødt går til valg som et selvstendig parti på våre merkesaker i kampen mot Forskjells-Norge: Mot profitt i velferden, for et rettferdig arbeidsliv, for en vesentlig mer aktiv miljøpolitikk, og for et mer inkluderende samfunn.

Vi ønsker selvsagt også få vedtatt saker som omhandler dette, og avviser dermed å danne flertall eller velge en ordfører fra privatiseringsfantastene i Høyre/FrP.

Alt annet er falske nyheter.