Et stramt og nøkternt budsjett

LEDER: Etter lang tid med forberedelser, er det nå klart for å brette opp ermene i nye Moss kommune.

Torsdag 31. oktober la rådmann Hans Reidar Ness fram det aller første budsjettet for storkommunen, og han manet til nøkternhet. Det er ventet en jevn befolkningsvekst og ved inngangen til 2024 regner rådmannen med at det er 52.000 innbyggere i byen. En stor del vil være innflyttere, og prognosene tyder på at veksten i stor grad vil komme i de eldre aldersgruppene.

Siden nye Moss kommune ikke har noen driftsresultater å sammenligne med, vil 2020 bli et slags læreår. En del tjenester og politiske vedtak fra Rygge og Moss er blitt harmonisert, men det vil ta tid å få alt på plass. Det er det nok også politisk enighet om.

Men rådmannen viste til noen områder fra de to kommunene som han mener bør videreføres. Det er blant annet at barnetrygden holdes utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp. Dette har vært en fanesak for Rødt og SV i Moss bystyre, og i Rygge var det KrF som var spydspiss for dette vedtaket. Denne saken er oppgitt som en viktig årsak til at Rødt og KrF fant hverandre i et samarbeid for å være med å styre Moss kommunestyre de neste fire årene. I tillegg vil ordningen fortsette med gratis SFO for barnefamilier med inntekt under 3G, og egenbetalingen for helse- og omsorgstjenester harmoniseres.

Rådmannen har lagt opp til et stramt budsjett, med et driftsunderskudd på 55 millioner kroner. Han går ikke inn i den politiske striden om eiendomsskatt, men nøyer seg med å beskrive at de totale inntektene av e-skatten vil bli omtrent som i dag, med et påslag på fem-seks millioner kroner for nye boliger som blir tatt i bruk. Det tilsvarer i tilfelle rundt 2,2-2,3 promille. I dag er e-skatten i Moss på 3,95 mens Rygge har 3,2 promille.

En økning av e-skattinntektene vil kunne dekke driftsunderskuddet. Men det vil garantert ikke skje uten politiske sverdslag i kommunestyret.