Enda dårligere busstilbud i Moss

DEBATT: Det mest provoserende i mine øyne er at Moss samlet sett hadde et myyyyyye bedre busstilbud før 2015 i flere områder, skriver Elisabeth Klem i aksjonsgrupppa "Bedre busstilbud i Moss nå".

Av Elisabeth Klem, aksjonsgruppa "Bedre busstilbud i Moss nå"

Har jeg forstått det nye billettsystemet i Viken riktig: At enkeltbilletter vil gå opp med ti kroner over natta den 27. februar? Det er en drøy økning, eller…? Vi får ikke bypakke, er derfor de andre kommunene får rimeligere buss?
Det er så drøyt å forskjellsbehandle byer på denne måten. Og regninga for gratisstuntet i høst må vi som er avhengig av bussen nå ta.

Og det mest provoserende i mine øyne er at Moss samlet sett hadde et myyyyyye bedre tilbud før 2015 i flere områder, nå mangler det buss helt fra lørdag kl 16.30 til mandag morgen kl 06.30 på mange av rutene. Og der det går buss korresponderer det ikke videre i helgene, så 6 km avstand tar flere timer.

Flere områder har mistet hele busstilbudet. Noen enkeltstrekninger får alle ressursene. De som allerede har alle valgmuligheter får enda flere. De kan velge å kjøre bil eller buss; i pose og sekk.

De som ikke KAN kjøre bil, blir henvist til å gå, sykle eller isolere seg! Jeg har tenkt å øve på å gro vinger så jeg kan fly over mossesundet. Tror det faktisk går raskere enn å håpe at menneskelige hensyn skal telle i prioritering av kollektivtilbudet i byen vår.

Håper også kommunen vurderer tilskudd for å tilby billige månedskort også i Moss. Bor man i et byområde bør buss være prioritert! Folk bosatte seg i områder der tilbudet var godt, for så å miste det få år i etterkant!

Klarer dere ikke å få folk fra A til B med buss, når vi trenger å reise, vet jeg at Taxiselskapene i Moss har kapasitet til å hjelpe kommunen. Jeg bare nevner det...