Eiendomsskatt med feil

LEDER: Mye tyder på at det er begått en systemfeil i takseringen.

I løpet av noen dager har Dagsavisen Moss Dagblad avdekket at flere boligsameier og borettslag har fått altfor høye takster på sine boliger. Takstgrunnlaget blir brukt for innbetaling av eiendomsskatt, og dermed er det ganske mange mossinger som har betalt en høyere eiendomsskatt enn de egentlig skal.

Det viser seg at de boligområdene som har gått ut i mediene, har fått verdivurderinger som ligger mange hundre tusen, og opp mot en million kroner høyere enn det den dyreste leiligheten i boligfeltet er solgt for. Siden dette ikke er isolert til ett boområde, er det mye som tyder på at det er begått en systemfeil i takseringen. På bakgrunn av de klager som er kommet inn, skal Moss kommune gjøre nye vurderinger, men det skjer trolig ikke før til høsten. Det kan derfor ta litt tid før det blir klarlagt hva som er gjort feil.

Men det er flere boligeiere i Ørekroken, Åvangen og på Verket som har fått inntrykk av at leilighetene deres er blitt oppvurdert fordi de ligger i nærheten av nyere boligområder, som Vingparken, Røysåsen og den gamle Petersontomta på Verket. Men det er ikke gitt at boligprisene i de gamle boområdene vil stige fordi leilighetene i de nye boligkompleksene blir solgt til svært høye priser. Og når gjennomsnittprisen de tre siste årene i Sameiet Åvangen Terrasse ligger på 2,9 millioner kroner, så er det temmelig umusikalsk å verdivurdere leilighetene i sameiet til flere hundre tusen over dette nivået.

Boligeiere som ikke overholdt klagefristen kan i utgangspunktet ikke regne med å få leilighetene sine omvurdert, selv om det synes åpenbart at takseringen er feil. Men assisterende rådmann Ivar Nævra sier at kommunen kan omvurdere et helt borettslag eller boligsameie hvis det er mange som har klaget, og det viser seg at takseringen er feil. Det er et positivt signal, som kan forhindre store ulikheter i e-skatten mellom naboer som bor i noenlunde samme type boliger.