Dristig klimastrategi i Moss

LEDER: Styringsflertallet i Moss må være klar over at de vil bli målt på sin erkjennelse av en natur- og klimakrise når det skal gjennomføres konkrete vedtak. Det kan bli svært krevende å holde flertallet samlet, skriver Dagsavisen Moss Dagblad på lederplass.

De seks styringspartiene i Moss (Ap, Sp, MDG, SV, Rødt og KrF) har påtatt seg en formidabel oppgave ved å erklære erkjennelse av en natur- og klimakrise. Denne erkjennelsen vil bli retningsgivende for alle vedtak som skal gjennomføres i Moss de kommende årene. Styringspartiene kaller dette et politisk veikart, som skal være overordnet alle andre hensyn.
Det er god grunn til å betegne dette som et dristig valg. For nå vil all aktivitet i kommunen bli målt opp mot klima- og miljømål. Dette må også gi seg utslag i økonomien. Hvis et vedtak som tar hensyn til klimaspørsmål blir dyrt, må andre formål prioriteres ned. Klimavurderinger skal trumfe det meste.

Det må for eksempel bety at hele Moss kommunes bilpark må bli elektrifisert. Det må legges til rette for langt flere ladestasjoner, slik at også byens befolkning lettere kan bruke elbiler. Moss kommune må jobbe overfor fylkeskommunen for å sikre langt billigere priser for å bruke kollektive transport, og busstilbudet må utvides. Dette blir nødvendig når styringsflertallet går inn for langt færre parkeringsplasser. Foreløpig har ikke politikerne mulighet til å kreve betalt parkering ved kjøpesentra som Rygge Storsenter og Mosseporten. Men flere politikere har nevnt at de ønsker seg slike parkeringsrestriksjoner.

Vi skal ikke avvise styringsflertallets høye ambisjoner om at miljø- og klimamål skal være et overordnet styringsverktøy. Men partiene må være klar over at de vil bli målt på dette når konkrete vedtak skal gjøres. Vi så i saken om klatrepark i Nesparken at styringsflertallet sprakk, og i denne saken var det nettopp miljøkonsekvensene som partiene var uenige om. Det vil utvilsomt komme opp større saker enn klatreparken, der meningene om klima og miljø vil bli tolket ulikt. Det kan bli svært krevende for seks partier, som skal forsøke å holde på makta i minst fire år framover.