Bilfri trygghet på skoleveien

LEDER: MDGs forslag om bilfrie soner rundt skolene i Moss er det vel verdt å ta på alvor. Barnas trygghet bør telle mer enn foreldrenes ønske om å kjøre helt fram til skolene.

Valgkampen er i full gang, og i år blir det spesielt spennende lokalt fordi Moss og Rygge skal slås sammen til en kommune fra 1. januar 2020. Det er ikke noen stor overraskelse at det er trafikk, samferdsel og klimatiltak som dominerer debatten.

Det paradoksale er at de aller fleste ønsker et bedre klima, med lavere forurensninger, men de færreste er villige til å ofre noe for oppnå klimamålene. Jf. «opprøret mot bompenger». En bevegelse som har skapt krise innad i Frp, og kanskje en kommende regjeringskrise. For å si det litt forsiktig; i andre land er det langt mer alvorlige spørsmål som skaper politiske kriser.

I Moss er det ikke noen bompengeaksjon. Men samferdselsproblemene står i kø. Det krangles om sykkelveier. En løsning for ferjetrafikken og riksvei 19 er fortsatt langt unna. Byen graves snart opp for å sikre en ny togtrasé og en ny tog­stasjon, noe som vil føre til langt dårligere trafikale forhold i tida fram mot 2024. 

Mens disse debattene pågår, kommer MDG på banen med et nytt forslag. Partiet ønsker bilfrie soner rundt skolene. Tilsynelatende burde dette være et forslag som alle bør kunne slutte seg til. Blant annet fordi målet er en tryggere skolevei for barna, og fordi et delmål er at færre skal bruke bil for å levere og hente barn på skolene. Noe som i tilfelle vil gi en bonus i form av mindre utslipp av klimagasser. 

– Vi ønsker strenge restriksjoner på ungenes premisser, ikke bilistenes, sier MDGs listetopp i Moss, Benedicte Lund. Det er ikke spesielt overraskende, for MDG har jo profilert seg som et parti for myke trafikanter.

Partiet har ofte visjoner som kan virke ganske urealistiske på folk flest, men forslaget om bilfrie soner rundt skolene er det vel verdt å ta på alvor. Barnas trygghet bør telle mer enn foreldrenes ønske om å kjøre helt fram til skolene. Men MDG vil ikke nøye seg med bilfrie soner rundt skolene. Partiet mener at dette bør være starten på å få et helt bilfritt sentrum.

Det vil det være langt verre å få politisk gjennomslag for.