Bevar kulturlandskapet

LEDER: Vi oppfordrer hele det nye kommunestyret til å dra i samme retning når det gjelder plassering av både ferjeleie og riksvei 19, slik at det blir umulig for SVV å neglisjere folkeviljen.

Kommunepolitikerne i Moss er samstemte om at de ønsker en ny riksvei 19 i tunnel gjennom Moss og ut til E6. Det mest aktuelle området for et ferjeleie er Kleberget, og da må i tilfelle også tunnelinnslaget bli i samme område. En slik flytting vil ikke løse alle trafikkproblemer i Moss, men vil utvilsomt bety at trafikken gjennom byen blir langt mer levelig.

Men det er Statens vegvesen (SVV) som tydeligvis har det avgjørende ordet når det gjelder plassering av både ferjeleie og i spørsmålet om veivalg. Og for SVV ser det ut til at kostnadene betyr mer enn hva som er mest gunstig for befolkningen i Moss.

Det er merkelig at de statlige etatene ikke greier å se sammenhengen mellom økonomi for bygging i forhold til de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved å lage dårlige løsninger. Prosjektleder Jyar Dara i SVV utelukker ikke at kan bygges en vei som går gjennom det særegne kulturlandskapet i Rygge. Han kan heller ikke slå fast at veiløsningen gjennom Moss må gå i tunnel. Siden det er langt fram før arbeidet med riksvei 19 skal igangsettes, vil byens befolkning leve i uvisshet om hvordan det ny trafikkbildet vil bli seende ut.

Det er grunn til å savne et mer håndfast grep fra de statlige myndigheter. SVV bør lytte til de folkevalgte, som er tydelige på at de ønsker en tunnel. Det er også ganske klart at et ferjeleie ved Feste ikke er aktuelt for byens politikere. Vi oppfordrer hele det nye kommunestyret til å dra i samme retning når det gjelder plassering av både ferjeleie og riksvei 19, slik at det blir umulig for SVV å neglisjere folkeviljen.

I lørdagens avis har vi en artikkel om en aksjonsgruppe som har lansert en underskriftskampanje kalt «Nei til rasering av Ryggelandskapet!». Allerede den første uka fikk underskriftskampanjen stor oppslutning. Det bør være en selvfølge at en ny riksvei 19 styres unna kommunens viktige kulturlandskap i dagens Rygge.

LES OGSÅ: «Se for deg en firefelts motorvei med dundrende trafikk gjennom Dyreskogen og Carlberg»