Bekjemper fattigdom i Moss

LEDER: Hvert sjette barn i Moss kommer fra et hjem der inntekten over tid er lavere enn gjennomsnittet. Organisasjoner som «Hjelp oss å hjelpe» gjør en formidabel innsats for å minske problemene for disse familiene. De fortjener støtte og ros.

I 2017 bodde det 1.215 barn i hjem med vedvarende lavinntekt i Moss og Rygge. Dette er de sist oppdaterte tallene, og det er ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre nå i 2020. Fordelingen mellom de to tidligere kommunene er svært ujevn. Mens 9,1 prosent av alle barn i Rygge bodde i husholdninger med stabil lavinntekt, gjorde hele 16,2 prosent av barna i Moss det samme. Det betyr at hvert 6. barn kom fra et fattig hjem, eller i det minste et hjem der inntekten over tid er merkbart lavere enn snittet.

Forklaringen ligger i at andelen uføre og arbeidsledige er høyere i Moss enn landsgjennomsnittet, og at det er høy grad av sosial og økonomisk ulikhet i kommunen, sier Silje Hobbel til Dagsavisen Moss Dagblad. Situasjonen i Moss er i høyeste grad kontrastfylt. For samtidig med at et stort antall innbyggere sliter økonomisk, er Moss den byen som vokser mest i Østfold. Byggingen av nye boligprosjekter er så høy at det er opplagt at byplanleggerne regner med at byen fortsatt skal ha en sterk befolkningsvekst.

Det er ikke lett å finne enkle løsninger på selve årsaken til at mange barnefamilier sliter med lavinntekter. Da er det lettere å finne botemidler som minsker problemene for dem som blir rammet. I Moss blir det gjort flere tiltak; både gjennom kommunen og av frivillige. På våre nettsider har vi hjerteskjærende artikler om hvordan fattigdommen gir seg utslag i dagens samfunn. «Hjelp oss å hjelpe» er en av organisasjonene som yter direkte hjelp; spesielt til barnefamilier. I 2019 fikk 73 familier hjelp av lokalorganisasjonen i Moss. Organisasjonen er et bindeledd mellom folk som er villige til å gi bort mat, klær, sko og leker til dem som har størst behov. Dette sikrer anonymitet og senker terskelen for å be om hjelp. De frivillige gjør en formidabel innsats for å sikre barn og voksne et anstendig liv.

De fortjener ros og støtte for det arbeidet de utfører på egen fritid.