Barnehagefusjon er feil medisin

LEDER: Når en utålmodig rådmann foreslår å fusjonere Ramberg og Reier barnehager for å spare 3–4 millioner kroner over et par år, så er det åpenbart en feil start, skriver Dagsaavisen Moss Dagblad på lederplass.

Nye Moss kommune har fått en tøff start. Da budsjettet for 2020 ble vedtatt, var det uten å ha erfaringstall fra en sammenslått kommune, med nær 50.000 innbyggere. Regjeringen, som var en hard pådriver for å få slått sammen så mange kommuner som mulig, lovte ekstra tilskudd som premie for å skape større kommuneenheter. I ettertid viser det seg at løftene ikke holdt.

Rådmann Hans Reidar Ness forteller at sammenslåingen av Moss og Rygge har gitt kommunen 14 millioner mindre i rammetilskudd fra staten enn det de to kommunene hadde fått hvis det fortsatt hadde vært to kommuner. I tillegg er det naturligvis kommet en god del følgekostnader i kjølvannet av kommunesammenslåingen. Dette har heller ikke staten tatt høyde for. Når så koronapandemien rammet hele samfunnet, ble også kommuneøkonomien rammet hardt. Brutalt sagt: Moss kommune må nå spare inn 260 millioner kroner på tre år.

Det er ikke nødvendig å være samfunnsøkonom eller politiker for å forstå at dette vil gå ut over tjenestetilbudet i kommunen. Som Remi Sølvberg (Rødt) skriver i et leserbrev: «I vår kommune er det nettopp områder og tjenester som betyr noe for folk vi driver med».

Rådmannen har varslet innsparingstiltak på 155 prosjekter eller tiltak. Det vil merkes. Når situasjonen er så dramatisk, er det viktig å unngå forhastede vedtak. Når en utålmodig rådmann foreslår å fusjonere Ramberg og Reier barnehager for å spare 3–4 millioner kroner over et par år, så er det åpenbart en feil start. Barnehagetilbudet må ses i lys av en helhetlig økonomi, og en helhetlig plan for barnehagene i hele kommunen. I tillegg bør Moss kommune, helst i samarbeid med flere kommuner, kreve at staten kompenserer ekstra for den økonomiske byrden det er å slå sammen to eller flere kommuner.
Barnehagetilbudet må ses i lys av en helhetlig økonomi, og en helhetlig plan.