Avlegg Gullsporen et besøk

LEDER: Vi oppfordrer både unge og eldre mossinger til å dra til Moss by- og industrimuseum og ta gullsporen i øyesyn, skriver Moss Dagblad på lederplass.

Det er nå kun få dager igjen for å kunne se den ekte gullsporen, som for tida er utstilt på Moss by- og industrimuseum. Alle gamle og nye mossinger bør benytte anledningen til å ta dette klenodiet i øyesyn. For når gullsporen returnerer til Kulturhistorisk museum i Oslo, er det lite sannsynlig at den kommer tilbake til Moss igjen. I alle fall ikke før neste store byjubileum, som ligger langt fram i tid.

Museet melder om godt besøk, og det er spesielt gledelig at mange skoleklasser har besøkt museet. De har latt seg begeistre av både gullsporen og fortellingene om funnet. Selv om mange innbarka mossinger helst hadde sett at Mossekråka burde vært beholdt som byvåpen, er det ikke til å komme forbi at gullsporen er et viktigere symbol for den nye storkommunen.

Selve gullsporen består av tre deler: Foruten selve sporen, ble det også funnet en såkalt smygestol og et remendebeslag. Samtlige deler er av solid gull, og er datert til vikingtiden. Funnet er uten sidestykke i et rent kulturhistorisk perspektiv. Gullsporen er fra vikingtiden, og ble funnet på gården Rød ved Værne kloster i Rygge i 1872. Den var inspirasjonen til Rygges kommunevåpen, som ble godkjent i 1984. Nå pryder den kommunevåpenet til nye Moss kommune.
Arkeolog Hanne Lovise Aannestad, ved Kulturhistorisk museum forteller at gullsporen er en av museets viktigste og mest verdifulle gjenstander. Den har sannsynligvis tilhørt en krigerhøvding eller småkonge. Det betyr at noen med stor makt vært bosatt i Rygge på den tida.

Sammensmeltingen av Rygge og Moss til én kommune har tilført den gamle industribyen Moss en ekstra kulturhistorisk dimensjon. Vi oppfordrer både unge og eldre innbyggere i nye Moss til å ta en byvandring til By- og industrimuseet i Møllebyen. Gullsporen er der til og med tirsdag 21. januar.