Atomvåpen på Rygge?

Å tillate amerikansk bruk av Rygge til bombefly med atomvåpenkapasitet for å fly i retning Russland, er etter Rødts mening å gamble med vår sikkerhet for å tilfredsstille USA.

Av: Eirik Tveiten, Rødt

 

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) besøker i dag 4. september Moss. 

Det foreligger en plan om at Rygge skal tilrettelegges for bruk av amerikanske F-22 bombefly. F-22 er kjent som USAs mest fryktede bombefly med kapasitet til å bære atomvåpen og trenge inn bak andre lands forsvarslinjer. 

I anledning besøket bør Bakke Jensen svare på om regjeringa har fått noen uavhengig vurdering av hvilken sikkerhetsrisiko det får for Moss’ innbyggere at USAs mest fryktede bombefly kan bruke Rygge som utgangspunkt for mulige tokt over Østersjøen i retning Russlands nærområder.

Forsvarsministeren bør også svare på hvorvidt USAs militære tilstedeværelse på Rygge flyplass legger noen begrensninger på muligheten for sivil bruk av Rygge flystasjon.

Vårt naboland Russland har aldri frykta Norge, fordi Norge de siste 70 årene klokelig har lagt begrensninger på USAs militære nærvær på norsk jord. Solberg-regjeringa er i ferd med å kaste vrak på denne politikken, som har gitt Norge trygghet i møte med en russisk nabostormakt gjennom over 70 år.

Å tillate amerikansk bruk av Rygge til bombefly med atomvåpenkapasitet for å fly i retning Russland, er etter Rødts mening å gamble med vår sikkerhet for å tilfredsstille USA.